ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

+ เรื่อง ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
ประกาศ ขอเชิญร่วมบริจาค.jpg
JPG image [615.1 KB]

+ ประกาศเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com