ประกาศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

                       ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  

ณ นครนิวยอร์ก กำหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เลขที่ 110 Rustic Rd., Centereach, NY 11720  ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. 

                     จึงขอเรียนเชิญชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมออกร้านในงาน Experience Thailand 2019 ณ Union Square Park

+ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ประกาศ.jpg
JPG image [176.0 KB]

+ ประกาศเรื่อง พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ

ประกาศที่ 9/2562 เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
S__3842072.jpg
JPG image [115.5 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com