ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

+ ประกาศที่ 5/2562 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

5-2562.pdf
Adobe Acrobat document [619.5 KB]

+ ประกาศที่ 4/2562 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

+ ประกาศเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com