ประกาศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

     เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2563 ผู้แทนชุมชนไทยในนครนิวยอร์กนำโดยนางสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก นายก/ผู้แทนสมาคมไทย อาทิ สมาคมชาวเหนือ สมาคมทักษิณ สมาคมไทยอีสาน สมาคมพยาบาล  สมาคมธุรกิจร้านอาหารไทย สมาคมเกษตรศาสตร์ ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย และผู้แทนสื่อมวลชนในนครนิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงต้อนรับนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

      นายฟาบีโอฯ กล่าวทักทายแนะนำตัวและตอบข้อซักถามของชุมชนไทยที่มาร่วมงาน พร้อมยินดีปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ซึ่งภายในงาน ได้มีการแสดงรำอวยพรของศูนย์วัฒนธรรมฯ และชมรมนาฏศิลป์ฯ 

      On Saturday 5 September 2020, the Thai Communities in New York including Thai Culteral Center, Northern Association, Southern Association, Thai-Esan Association, Thai Nurse Association of Northeastern of America, Thai Dance Association, jointly hosted a welcome dinner to Mr. Fabio Chinda, Consul General in New York and his wife on the occasion of his assumption of new duty.

ประกาศขายทอดตลาดรถยนตร์สำนักงานจำนวน 1 คัน

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ นครนิวยอร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยสารการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE 082/KE 651 และสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE 651 จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.45 น.โดยมีผู้โดยสารคนไทยเดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินนี้ จำนวน 192 คน การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com