ประวัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

+ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ฯ

MX-2616N_20190401_101222.pdf
Adobe Acrobat document [34.6 KB]

+ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว

+ เรื่อง คุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เรื่อง คุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
MX-2616N_20180821_144913.pdf
Adobe Acrobat document [19.4 KB]

+ ประกาศเรื่อง การขายรถยนต์ส่วนกลางคันเดิม

รถยนต์.pdf
Adobe Acrobat document [203.8 KB]

+ ประกาศเรื่องการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ

คลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อขยายประกาศให้ใหญ่ขึ้น
MX-2616N_20180426_092613.pdf
Adobe Acrobat document [501.7 KB]

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com