มาตราการเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงโควิด-19 / การลงทะเบียนและการกักตั

ประกาศการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

โควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ค.2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการการกักกันตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ (ไม่พิจารณาลดวันกักกัน แม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม)

 กรุณาอ่านข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย 

(Thailand Passport) กลับเมืองไทยเท่านั้น!

สามารถเลือกวิธีเดินทางได้ 2 แบบคือ

1. Repatriation Flight /เที่ยวบินพิเศษ

(รัฐบาลออกค่าสถานที่เข้าพักเพื่อกักตัว 14 วัน)

 • ซื้อตั๋วตามช่องทางที่สถานทูตแนะนำ
 • ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง (COE) และใบยินยอมกักตัว
 • เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

Repatriation Flight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมตาม วัน-เวลา ที่รัฐบาลกำหนด โดยท่านออกค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยเที่ยวเดียว ส่วนรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าโรงแรมที่กักตัวให้ (State Quarantine-SQ) มีวิธีการดังนี้.. (คลิกเดือนที่ต้องการจองเที่ยวบิน)

2. Semi Commercial Flight /เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

(ออกค่าใช้จ่ายและเลือกโรงแรมเข้าพักเพื่อกักตัว 14 วัน ด้วยเงินคุณเอง)

 • ซื้อตั๋วได้จากสายการบินที่เข้าร่วม
 • จองโรงแรมเข้าพักเพื่อกักตัว (ASQ)  
 • ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองใช้บริการ ASQ ใน กทม. และ ALQ ที่ตั้งอยู่ในจ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น
 • ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถใช้บริการ ALQ ที่อยู่ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เท่านั้น
 • ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง (COE) และใบยินยอมกักตัว
 • เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • Covid-Test (สอบถามรายละเอียดจากสายการบินเพราะแต่ละสายการบินก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)
 • รายชื่อ ASQ ALQ และ GQ ล่าสุด

  https://bit.ly/3556nel 
  (google sheet ที่รวมรายชื่อและ brochure ASQ และ ALQ ไว้ อัพเดทตาม hsscovid สามารถเผยแพร่ได้)

  1. รายชื่อ ASQ จำนวน 129 แห่ง
  (เพิ่ม ASQ ที่ The Platinum Suite และ Luxor Bangkok Hotel)

  2. รายชื่อ ALQ จำนวน 58 แห่ง 
  - ชลบุรี 16 แห่ง
  - ภูเก็ต 24 แห่ง
  - บุรีรัมย์ 1 แห่ง
  - ปราจีนบุรี 1 แห่ง
  - สุราษฏร์ธานี 10 แห่ง
  - มุกดาหาร 1 แห่ง
  - เชียงใหม่ 1 แห่ง
  - พังงา 1 แห่ง
  - เชียงราย 2 แห่ง
  - นครนายก 1 แห่ง

  3. รายชื่อ GQ 6 แห่ง (ผู้เดินทางติดต่อสนามกอล์ฟเพื่อทำการจอง หลักฐานยืนยันการจองจะเป็น confirmation letter หรือ Affidavit ของ สธ.)

  4. ข้อมูลเพิ่มเติม
  4.1 ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ ในกรุงเทพฯและ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

  4.2 ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถใช้บริการ ALQ ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

  4.3 ผู้เดินทางเข้า ปทท. จากกัมพูชา ผ่านด่านอรัญประเทศ สามารถใช้บริการ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี ได้

  4.4 ผู้เดินทางเข้า ปทท. จาก สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) สามารถใช้บริการ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.มุกดาหารได้

  ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) 4 ช่องทาง
  (1) จองกับโรงแรมโดยตรง 
  (2) https://www.agoda.com/quarantineth
  (3) https://asq.locanation.com/ 
  (4) https://asq.ascendtravel.com/

  *หลักฐานยืนยันการจอง ASQ/ALQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ ASQ/ALQ Package (รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง) และระบุวันเข้าพัก จำนวนวันที่่พักขึ้นอยู่ที่กับประเทศของหนังสือเดินทาง

Semi Commercial Fight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมอื่นที่เข้าร่วมกับรัฐบาล โดยท่านออกค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยเงินของท่านเองทั้งหมด (Alternative State Quarantine-ASQ) มีวิธีการดังนี้...Click เพื่ออ่านรายละเอียด

ชมคลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศและการเตรียมเอกสารอื่นๆ ในการบินกลับเมืองไทย

+ เมื่ออ่านข้อมูลเบื้องต้นและชมคลิปแล้ว ถ้ายังมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  Tel. 212-754-1770 ext. 304, 311 (Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. & 1.00 pm.- 3.30 pm.)

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions