มาตราการเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงโควิด-19 / การลงทะเบียนและการกักตั

ประกาศการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

โควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ค.2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการการกักกันตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ (ไม่พิจารณาลดวันกักกัน แม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม)

Samui Plus

Phuket Sandbox

Phuket Sandbox คืออะไร?...(คลิกอ่านรายละเอียด)

 กรุณาอ่านข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย 

(Thailand Passport) กลับเมืองไทยเท่านั้น!

สามารถเลือกวิธีเดินทางได้ 2 แบบคือ

1. Repatriation Flight /เที่ยวบินพิเศษ

(รัฐบาลออกค่าสถานที่เข้าพักเพื่อกักตัว 14 วัน)

******Update ล่าสุด ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเที่ยวบินพิเศษ******

Repatriation Flight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมตาม วัน-เวลา ที่รัฐบาลกำหนด โดยท่านออกค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยเที่ยวเดียว ส่วนรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าโรงแรมที่กักตัวให้ (State Quarantine-SQ)

2. Semi Commercial Flight /เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

(ออกค่าใช้จ่ายและเลือกโรงแรมเข้าพักเพื่อกักตัว 14 วัน ด้วยเงินคุณเอง)

 • ซื้อตั๋วได้จากสายการบินที่เข้าร่วม
 • จองโรงแรมเข้าพักเพื่อกักตัว (ASQ)  
 • ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองใช้บริการ ASQ ใน กทม. และ ALQ ที่ตั้งอยู่ในจ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น
 • ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถใช้บริการ ALQ ที่อยู่ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เท่านั้น
 • ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง (COE) และใบยินยอมกักตัว
 • เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • Covid-Test (สอบถามรายละเอียดจากสายการบินเพราะแต่ละสายการบินก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)
 • รายชื่อ ASQ ALQ และ GQ ล่าสุด

  https://bit.ly/3556nel 
  (google sheet ที่รวมรายชื่อและ brochure ASQ และ ALQ ไว้ อัพเดทตาม hsscovid สามารถเผยแพร่ได้)

  1. รายชื่อ ASQ จำนวน 129 แห่ง
  (เพิ่ม ASQ ที่ The Platinum Suite และ Luxor Bangkok Hotel)

  2. รายชื่อ ALQ จำนวน 58 แห่ง 
  - ชลบุรี 16 แห่ง
  - ภูเก็ต 24 แห่ง
  - บุรีรัมย์ 1 แห่ง
  - ปราจีนบุรี 1 แห่ง
  - สุราษฏร์ธานี 10 แห่ง
  - มุกดาหาร 1 แห่ง
  - เชียงใหม่ 1 แห่ง
  - พังงา 1 แห่ง
  - เชียงราย 2 แห่ง
  - นครนายก 1 แห่ง

  3. รายชื่อ GQ 6 แห่ง (ผู้เดินทางติดต่อสนามกอล์ฟเพื่อทำการจอง หลักฐานยืนยันการจองจะเป็น confirmation letter หรือ Affidavit ของ สธ.)

  4. ข้อมูลเพิ่มเติม
  4.1 ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ ในกรุงเทพฯและ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

  4.2 ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถใช้บริการ ALQ ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

  4.3 ผู้เดินทางเข้า ปทท. จากกัมพูชา ผ่านด่านอรัญประเทศ สามารถใช้บริการ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี ได้

  4.4 ผู้เดินทางเข้า ปทท. จาก สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) สามารถใช้บริการ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.มุกดาหารได้

  ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) 4 ช่องทาง
  (1) จองกับโรงแรมโดยตรง 
  (2) https://www.agoda.com/quarantineth
  (3) https://asq.locanation.com/ 
  (4) https://asq.ascendtravel.com/

  *หลักฐานยืนยันการจอง ASQ/ALQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ ASQ/ALQ Package (รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง) และระบุวันเข้าพัก จำนวนวันที่่พักขึ้นอยู่ที่กับประเทศของหนังสือเดินทาง

Semi Commercial Fight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมอื่นที่เข้าร่วมกับรัฐบาล โดยท่านออกค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยเงินของท่านเองทั้งหมด (Alternative State Quarantine-ASQ) มีวิธีการดังนี้...Click เพื่ออ่านรายละเอียด

ข้อแนะนำการลงทะเบียนขอ COE สำหรับคนไทย

 • เตรียม file เอกสารทุกประเภท คือ Passport, ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรมกักตัว(ASQ), ใบฉีดวัคซีน, ใบประกันสุขภาพสำหรับ Covid 19(ถ้าลงทะเบียนเป็นต่างชาติหรือต้องการลงทะเบียนโปรแกรม Phuket Sandbox) ให้เป็นแบบ รูปภาพ (Jpeg, PNG) หรือ PDF  จะใช้วิธีถ่ายภาพ สแกน หรือวิธีอื่นใดก็ได้ โดยเตรียมเอกสารดังกล่าวเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ Ipad หรือโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียน 
 • เข้าไปที่ www.coethailand.mfa.go.th สามารถเข้าได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ IPad หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
 • กรอกข้อมูลและ Upload เอกสารต่างๆ โดยที่การ Upload เอกสารเมือ Browse เพื่อค้นหาและทำการเลือก file ที่ต้องการแล้ว จะมีภาพ file ที่ต้องการ upload ปรากฎขึ้นมา ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นใต้ภาพเพื่อทำการ Upload อีกครั้ง
 • หลังจากกรอกข้อมูลและ Upload เรียบร้อย เมื่อกดปุ่ม Save จะมีหน้าต่างปรากฏให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย เมื่อกดยืนยัน ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง จะปรากฎ เลขรหัสประจำตัวของท่าน 6 หลักเพื่อใช้ในการ Upload แก้ไข หรือตรวจสอบ การลงทะเบียนของท่าน (กรุณาจดบันทึกตัวเลข 6 หลักนี้ไว้ให้ดี ถ้าลืมหรือสูญหายอาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง)
 • หลังจากที่ทาง สกญ.ตรวจสอบข้อมูล จะส่ง email กลับไปหาท่านว่า
  • 1. ไม่อณุมัติการลงทะเบียน  ท่านจะต้องเข้า่ไปแก้ไขโดยให้เลือก กดปุ่มสีเหลือง เพื่อทำการแก้ไขรายละเอียด
  • 2. ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน ให้ท่าน กดปุ่มสีแดง เพื่อ Uplaod โรงแรมที่ใช้กักตัว และตั๋วเครื่องบินพร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง
 • หลังจาก Upload ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมกักตัวแล้ว ถ้าเอกสารผ่านตามระเบียบทางสถานกงสุลฯ จะทำการอนุมัติ และจัดส่งใบ COE ไปทาง Email ท่านจะต้องทำการ Download และพิมพ์ออกมาบนกระดาษขนาด Letter Size เพื่อนำไปยื่นที่สนามบินในวันเดินทาง ซึ่งจะต้องพิมพ์ออกมาในแบบสีเท่านั้น  เนื่องจากทางสายการบินจะไม่รับ COE ในแบบขาวดำ

ชมคลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศและการเตรียมเอกสารอื่นๆ ในการบินกลับเมืองไทย

+ เมื่ออ่านข้อมูลเบื้องต้นและชมคลิปแล้ว ถ้ายังมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  Tel. 212-754-1770 ext. 304, 309, 311, 313 (Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. & 1.00 pm.- 3.30 pm.)

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions