ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การลงทะเบียน

จองคิวงานบริการด้านกงสุล

***กรุณาคลิก...ไปยังหัวข้อที่ท่านต้องการจะจองคิวงานหนังสือเดินทาง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ กรณีเร่งด่วน เช่น การขอเอกสาร C.I. เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา เตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดที่แจ้งในเว็บไซต์และเดินทางมายื่นเอกสารได้ในวันทำการโดยที่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301

***กรุณาคลิก...ไปยังหัวข้อที่ท่านต้องการจะจองคิวงานทะเบียนราษฏร์และนิติกรณ์

***กรุณาคลิก...ไปยังหัวข้อที่ท่านต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com