ขอเลื่อนวันรับบริการงานหนังสือเดินทาง

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้ผู้ร้องได้เลื่อนวันรับบริการงานหนังสือเดินทางได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น โดยการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อนำเก็บเป็นหลักฐานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องในวันที่ต้องการมารับบริการ

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะขอให้บริการกับผู้ร้องที่ได้รับคิวในวันนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและจึงให้บริการกับผู้ร้องที่ได้เลื่อนวันรับบริการต่อไป

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

โปรดกรอกรายละเอียด

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

***ภายหลังจากที่ได้กด Send form

นั่นหมายถึงคำขอในการเลื่อนวันของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

How Thailand turned the tide on COVID-19

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

120 Years of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother”: An online exhibition for the 120th Anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother. In honor of this occasion, the Ministry of Foreign Affairs has organized an online exhibition in gratitude of the many activities of the Princess Mother that have continued to yield benefits for the Thai people to this day.

ทางเลือกการเดินทางเข้าไทยสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ เที่ยวบินพิเศษ VS กึ่งพาณิชย์

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00am - 12.00pm และ 1.00pm - 5.00pm

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com