จองคิวเพื่อรับบริการ

งานหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ระยะที่ 3

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้การให้บริการทำ

หนังสือเดินทาง E-Passport ระยะที่ 3 กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่อง computer และทดสอบระบบ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อการติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะให้บริการ เราจะเปิดให้บริการกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองคิวก่อน และจะให้บริการไปจนกว่าคิวจะหมด จึงเปิดให้บริการตามปกติ โดยสามารถตรวจสอบคิวรายชื่อได้จาก website ของ ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

***เมื่อลงทะเบียนหนังสือเดินทางปกติแล้ว กรุณาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

โปรดกรอกรายละเอียด

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com