พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และ

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประกาศที่ 9/2562 เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
S__3842072.jpg
JPG image [115.5 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com