ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและชุมชนไทยในเมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐใกล้เคียงเข้าเฝ้าในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ห้อง Rose Garden ชั้น 19 โรงแรม Hyatt at the Bellevue (ที่อยู่ 200 S Broad St., Philadelphia, PA 19102) เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ในโอกาสเสด็จเยือนนครนิวยอร์กและรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อทอดพระเนตรงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรอบงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ท่านที่ต้องการรูปภาพสามารถ Download

โดยการคลิ๊กที่เม้าท์ด้านขวา

และทำการ copy จากภาพที่ต้องการได้

ลำดับที่ 1-15

ลำดับที่ 16-30

ลำดับที่ 31-45

ลำดับที่ 46-60

ลำดับที่ 61-75

ลำดับที่ 76-90

ลำดับที่ 91-110

ลำดับที่ 111-130

ลำดับที่ 131-164

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com