พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ชุมชนไทยในนครบอสตัน และนครนิวยอร์ก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรฯ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม  นครเคมบริดจ์-บอสตัน โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ฯ คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ  ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย กงสุลกิติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมครอบครัว ภาคเอกชน สมาคมชมรมต่างๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครบอสตัน นิวยอร์กและเมืองใกล้เคียง รวมทั้งผู้แทนทางการรัฐแมสซาซูเซตส์ โรงพยาบาล Mt. Auburn และ Simmons College ไปร่วมงานด้วย. จำนวนประมาณ 1500 คน

ในพิธีดังกล่าว ผู้แทนรัฐแมสซาชูเซตส์ และ  กงสุลกิติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน ได้อ่านประกาศเทอดพระเกียรติคุณ ( Proclamation)  ของผู้ว่าราชการรัฐแมสซาชูเซตส์  นายกเทศมนตรีนครเคมบริดจ์  และนครบอสตัน ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวัน King Bhumibol Adulyadej Day ในรัฐและนครทั้งสองด้วย

ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ นายกเทศมนตรีนครบอสตัน  
และนายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจ์ 
ประกาศให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เป็นวัน “King Bhumibol Adulyadej Day” 
เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- Thailand welcomes U.S. Senate Resolution honoring King Bhumibol Adulyadej

- Invitation for Ascension of the Heir to the Throne

Invitation for Ascension of the Heir to the Throne (12/2/2016)
Announcement Legislation Assembly.pdf
Adobe Acrobat document [360.4 KB]

- Announcement on the Royal Tile of His Majesty the King

Announcement on the Royal Tile of His Majesty the King (12/2/2016)
Announcement Royal Title.pdf
Adobe Acrobat document [226.5 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com