ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

                    สถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์กขอส่งความสุขและความปรารถนาดีถึงคนไทยในรัฐที่อยู่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนรัฐอื่นในอเมริกาเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 นี้

 

                     เหตุการณ์ในประเทศไทยช่วงปี 2559 ที่คนไทยในสหรัฐฯ ต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยร่วมกันเป็นที่สุดคือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

                     ระยะเวลา 70 ปีที่ยาวนานที่สุดแห่งประวัติศาสตร์การครองราชย์ของกษัตริย์ไทย รัชการที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการมากมาย และหนึ่งในนั้นเป็นพระราชกรณียกิจในต่างแดนซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการทูต และกาลครั้งหนึ่งท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ รวมถึงรัฐนิวยอร์กเมื่อปี .. 2510

 

                      ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่ทรงมีต่อคนไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2510 ในโอกาสเสด็จเยือนฯ นครนิวยอร์ก ดังนี้

“...ท่านที่มาในต่างประเทศ ก็มีหน้าที่ที่จะเป็นทูตช่วยท่านเอกอัครราชทูต เราไปในสถานที่ต่างๆ ชาวต่างประเทศได้เห็นว่านี่เป็นคนไทย หากเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีจิตใจดี มีความมุ่งหมายดี ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะตัดสิน อาจจะมาจากคนๆ เดียว ซึ่งเป็นตัวแทน เป็นรูปภาพของประเทศไทย ทุกอย่างที่ปฏิบัติที่พูดที่คิด เขาจะมองเห็น จึงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่จะแสดงตนว่า คนไทยที่นี้มีความดี มีความตั้งใจดี มีความสมัครสมานสามัคคี และความสามัคคีของคนไทยก็จะเป็นอาวุธที่แข็งที่สำคัญที่สุด

 

                      ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมการแสดงความไว้อาลัยซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจซึ่งเป็นคุณูปการต่อการต่างประเทศไทยได้จากหนังสือ จดหมายข่าวสราญรมย์ ฉบับพิเศษ ใน รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำขึ้น และ สกญ. ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สกญ. ภายใต้หัวข้อ ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก เรื่อง จดหมายข่าวสราญรมย์

                     ขอให้คุณความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวไทยทุกท่านตลอดปี 2560

 

              ...จากใจสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก :)

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com