ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ก กำหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เลขที่ 110 Rustic Rd., Centereach, NY 11720 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.                        

       จึงขอเรียนเชิญชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง เข้าร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Royal Thai Consulate General New York

              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย ตรวจลงตราหรือออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้บริการทำบัตรประชาชน ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกดำเนินคดีความหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

              นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ขยายและส่งเสริมสินค้า หัตถกรรม อุตสาหกรรมของไทย เผยแพร่เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาติ เช่น อาหารไทย รำไทย เพลงไทย ภาพยนตร์ไทย ศิลปะไทย รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade) สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (BOI) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า "ทีมไทยแลนด์" ร่วมกันมีบทบาทผลักดันให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

+ สถานที่ตั้ง

11สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลขที่ 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

(อยู่ระหว่าง 1st Ave และ 2nd Ave)

 

งานสำนักงาน

โทร.212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770 ต่อหมายเลข

304, 311, 313 : งานธุระการ

309 : เลขากงสุลใหญ่ฯ

 

งานด้านกงสุล

โทร.212-754-1770 ต่อหมายเลข 311  

300 : งานบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฏร์ 

311, 301 : งานหนังสือเดินทาง 

303 : งานวีซ่า (Visa) (9.00-12.30 น.)

306 : งานนิติกรณ์และรับรองเอกสารต่างๆ (13.30-16.30 น.)

 

แฟ็กซ์ : 212-754-1907อีเมล์ info@thaicgny.com

 

เฟสบุ๊ค : Royal Thai Consulate General NY

+ การให้บริการงานด้านกงสุล

วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันอื่นๆ ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ) โดยแบ่งเวลาต่างๆ ดั้งนี้

 

งานหนังสือเดินทาง 

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

 

งานตรวจลงตรา (VISA)

เปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. และ รับวีซ่าคืนตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. (ในวันถัดไป)

 

งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสารและลายมือชื่อ การมอบอำนาจ)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

 

งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม ขอผ่อนผันทหาร)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.00 น.

+ การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com