"อยากบินกลับเมืองไทยต้องทำอย่างไร"... Click

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับเมืองไทยสามารถเลือกวิธีการได้ 2 แบบ

1. Repatriation Flight (เที่ยวบินพิเศษ)

 • ลงทะเบียนแจ้งความต้องการกลับไทย
 • ซื้อตั๋วตามช่องทางที่สถานทูตแนะนำ
 • ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง (COE) และใบยินยอมกักตัว
 • ทำใบ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนบิน
 • เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

Repatriation Flight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมตาม วัน-เวลา ที่รัฐบาลกำหนด โดยท่านออกค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยเที่ยวเดียว ส่วนรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าโรงแรมที่กักตัวให้ (State Quarantine-SQ) มีวิธีการดังนี้...Click เพื่ออ่านรายละเอียด

2. Semi Commercial Flight (เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์)

 • ซื้อตั๋วได้จากสายการบินที่เข้าร่วม
 • จองสถานที่กักตัว (ASQ)
 • ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง (COE) และใบยินยอมกักตัว
 • ทำใบ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนบิน
 • เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • Covid-Test (สอบถามรายละเอียดจากสายการบินเพราะแต่ละสายการบินก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)

Semi Commercial Fight ลงทะเบียนกลับประเทศไทย ด้วยสายการบินและโรงแรมอื่นที่เข้าร่วมกับรัฐบาล โดยท่านออกค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยเงินของท่านเองทั้งหมด (Alternative State Quarantine-ASQ) มีวิธีการดังนี้...Click เพื่ออ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียดสถานการณ์โควิท-19 ในเมืองไทย

(COVID-19 situation in Thailand)...Click

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.212-754-1770 Ext. 304, 311

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. & 1.00 pm.- 3.30 pm.

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิท-19 ต้องทำอย่างไร" อยากรู้ก็คลิกเลย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

Register

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการงานกงสุลฯ... CLICK

Official Holidays /2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

Message box

แนะนำการบริการหรือฝากข้อคิดเห็นเพื่อบริการที่ดีขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com