Royal Thai Consulate General New York

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมี นายวิทวัส ศรีวิหค เป็นประธานในพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทย ในนครนิวยอร์กและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนทั่วไป
On October 18th, 2020, the Royal Thai Consulate-General in New York and the Permanent Mission of Thailand to the UN held a merit-making to pay homage to Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani "the Royal Grandmother" on occasion of Her Majesty's 120th Birthday Anniversary 21 October 2020 at Wat Buddha Thai Thavorn Vanaram, Queens, New York.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล วางพวงมาลาและการกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนทั่วไป
On October 12th 2020, the Royal Thai Consulate-General in New York and the Permanent Mission of Thailand to the UN held a merit-making followed by a ceremony to pay homage to the late His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who passed away on October 13th, 2016, at Wat Buddha Thai Thavorn Vanaram, Queens, NY
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2563 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา ไปร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยมีคุณวัลภา-คุณณรงค์ รุจิระกานนท์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
On Sunday 10 October 2020, Mr. Fabio Chinda, Consul General, and his wife attended the Royal Kathina Ceremony at Vajiradhammapadip Temple, Long Island, NY.
Kathina Offering Ceremony is regarded as an ancient Theravada Buddhist tradition providing the Buddhists a good opportunity to maintain and preserve Buddhist tradition as well as to make merit by offering special robe and other necessities to the monks who have maintained strict discipline of restraint during the three – month Wassa or the rainy season.

              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย ตรวจลงตราหรือออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้บริการทำบัตรประชาชน ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกดำเนินคดีความหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

              นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ขยายและส่งเสริมสินค้า หัตถกรรม อุตสาหกรรมของไทย เผยแพร่เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาติ เช่น อาหารไทย รำไทย เพลงไทย ภาพยนตร์ไทย ศิลปะไทย รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade), สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (BOI) และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า "ทีมไทยแลนด์" ร่วมกันมีบทบาทผลักดันให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

+ สถานที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลขที่ 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

(อยู่ระหว่าง 1st Ave และ 2nd Ave)

 

งานสำนักงาน

โทร.212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770

ต่อหมายเลข

304, 311, 313 : งานธุรการ

309 : เลขากงสุลใหญ่ฯ

 

งานด้านกงสุล

โทร.212-754-1770  ต่อ 304, 311, 313

300 : งานบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฏร์ 

304, 311, 301 : งานหนังสือเดินทาง 

303 : งานวีซ่า

306 : งานนิติกรณ์และรับรองเอกสารต่างๆ

 

แฟ็กซ์ : 212-754-1907อีเมล์ info@thaicgny.com

 

เฟสบุ๊ค : Royal Thai Consulate General NY

+ เวลาการให้บริการงานด้านกงสุลฯ

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์(ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

+ การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com