กรุณาอ่านวิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจรฯ

1. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน เมื่อท่านไปถึงจุดให้บริการแล้ว

        - หนังสือเดินทาง ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและใบส่งกลับ Express mail ณ จุดรับคำร้องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

        - ต้องถอดต่างหู และสำหรับคนที่ผิวแห้งมากควรทาครีมบำรุงผิวที่มือ เพราะถ้าผิวแห้งมากเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้

        - บัตรประชาชน ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกเมล์ส่งกลับเพราะทำแล้วได้เลยทันที)

        - เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้นั่งรอเรียกชื่อเพื่อตรวจเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีจำนวน $61.- และใบกรอก Express mail (เจ้าหน้าที่จะเรียกทวนชื่อถึงแม้หมายเลขการรับบริการจะผ่านหมายเลขของท่านไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่)

 

 

2. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานเรื่องทะเบียนราษฎร์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และใบกรอกเอกสาร ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเรียงไว้ กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เมื่อกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อย เตรียมหลักฐานต่างๆ พร้อมกับซองจดหมายติดแสตมป์ กันการสูญหายและจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย เพื่อส่งเอกสารกลับมาถึงตัวท่านเอง

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

3. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานนิติกรณ์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และกรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (นิติกรณ์ชุดละ $15.- และค่าส่งไปรษณีย์กลับอีก $8.-)

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

4. สำหรับท่านที่ไม่ได้รับคิวหรือไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในเวลา 13.00 น. ให้มาลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อขอรับบริการต่อไป ณ บริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

 

 

5. เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จากทางวัดฯ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับความสะดวก จึงขอให้ผู้ที่มาใช้บริการ พึ่งให้ความเคารพสถานที่ รักษาความสงบ ความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ลงทะเบียนขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

เฉพาะผู้ที่ต้องการ

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น!

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

วัดนวมินทราชูทิศฯ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (382 South St., East Raynham MA 02767) โทร.508-641-8700 

ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

 

เปิดรับจองคิวให้บริการตั้งแต่

วันที่ 22 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562 เท่านั้น

"กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน"

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงทะเบียนขอรับบริการกงสุลสัญจรฯ

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

How Thailand turned the tide on COVID-19

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

120 Years of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother”: An online exhibition for the 120th Anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother. In honor of this occasion, the Ministry of Foreign Affairs has organized an online exhibition in gratitude of the many activities of the Princess Mother that have continued to yield benefits for the Thai people to this day.

ทางเลือกการเดินทางเข้าไทยสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ เที่ยวบินพิเศษ VS กึ่งพาณิชย์

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00am - 12.00pm และ 1.00pm - 5.00pm

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com