เรียนพี่น้องชาวไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงทุกท่าน

           ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) ณ นครนิวยอร์ก กำลังจัดทำ “Thai Yellow Pages” เพื่อรวบรวมรายชื่อนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/นักวิชาชีพ และองค์กรไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับคนไทยในการสร้างเครือข่าย (networking) ในสาขาวิชาชีพและธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้คนไทยได้สนับสนุน/อุดหนุนธุรกิจและบริการซึ่งกันและกันในลักษณะ “ไทยช่วยไทย” จึงขอความร่วมมือพี่น้องคนไทย ร่วมให้ข้อมูลเพื่อบรรจุลงใน “Thai Yellow Pages” ดังกล่าวโดยความสมัครใจ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สกญ. ณ นครนิวยอร์ก ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือมา ณ ที่นี้

แบบสำรวจข้อมูลในการจัดทำ "Thai Yellow Pages"

เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุน / อุดหนุนธุรกิจและบริการ

ระหว่างคนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง

โปรดกรอกรายละเอียด 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

.

ส่วนที่ 2 เลือกคำตอบที่ต้องการ

1. หากเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือวิชาชีพที่ประสงค์จะให้บริการแก่คนไทยทั่วไป โปรดแจ้งความจำนง (ข้อ ก. ข. หรือ ค. ระบุเพียง 1 ข้อ)

         ก.) พร้อมให้บริการโดยมีค่าบริการ

         ข.) พร้อมให้บริการ โดยเป็นสื่อกลางในการประสานกับบริษัท / องค์กรที่ตน

              ทำงานอยู่

         ค.) พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเป็นวิทยาทาน หรือเพื่อบริการทางสังคม

 

2. ยินดีเผยแพร่ข้อมูลทั้งสำหรับสถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ประโยนช์ทางราชการ และปรากฏในฐานข้อมูลเครือข่ายคนไทย (Thai Yellow Pages) หรือไม่?

         A. ยินดีเผยแพร่ข้อมูลใน Thai Yellow Pages

         B. ยินดีให้ข้อมูลเฉพาะแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

3. กรณียินดีเผยแพร่ข้อมูลใน Thai Yellow Pages หากมีความประสงค์ลงข้อความโฆษณาบริษัท / ธุรกิจ / บริการของตนสั้นๆ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โปรดระบุข้อความโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการ edit ข้อความเพื่อความเหมาะสม

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านได้กด Send form ทั้ง 2 ส่วนแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการสำรวจ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปที่อีเมล์ของท่านภายใน 1 สัปดาห์

               สำหรับท่านที่ไม่สามารถกรอกรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถดาว์นโหลดคำร้องโครงการ Thai Yellow Pages โดยคลิ๊กไปที่ไฟล์ PDF โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งโทรสาร / Fax. 212-754-1907 หรือใส่ซองติดแสตมป์ส่งไปที่ Royal Thai Consulate General New York 351 E. 52nd Street, New York, NY 10022

                เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปที่ อีเมล์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้มา

ดาว์นโหลด...แบบฟอร์มสมัครโครงการ Thai Yellow Pages
MX-2616N_20171221_100418.pdf
Adobe Acrobat document [28.3 KB]

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือ และหากมีข้อสงสัยประการใด

สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

ได้ทาง email : info@thaicgny.com

How Thailand turned the tide on COVID-19

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

120 Years of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother”: An online exhibition for the 120th Anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother. In honor of this occasion, the Ministry of Foreign Affairs has organized an online exhibition in gratitude of the many activities of the Princess Mother that have continued to yield benefits for the Thai people to this day.

ทางเลือกการเดินทางเข้าไทยสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ เที่ยวบินพิเศษ VS กึ่งพาณิชย์

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00am - 12.00pm และ 1.00pm - 5.00pm

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com