สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

                   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย ตรวจลงตราหรือออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้บริการทำบัตรประชาชน ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกดำเนินคดีความหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

Appointment/จองคิวงานกงสุล

                 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้พัฒนาระบบการจองคิวรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้รับความสะดวกรวดเร็วและบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้ามารับบริการได้ และระบบจะส่งอีเมลตอบรับยืนยันวันและช่วงเวลากลับไปยังผู้ที่จองคิว  นอกจากนี้ ยังมีบริการอีเมลพิเศษแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมายด้วย ทำให้ผู้จองคิวไม่ต้องติดตามการโพสต์แจ้งในแต่ละสัปดาห์อีก

 

                 ***ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางใหม่กับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบมาแล้วเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19***

 

                การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ บัตรประชาชนจะต้องมีอายุอยู่เท่านั้น  หากบัตรประชาชนสูญหาย, ชำรุดหรือหมดอายุ ผู้ร้องจะต้องทำการจองคิวการทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวันและช่วงเวลาที่ท่านจองคิวทำหนังสือเดินทาง

                    สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการผู้ที่จองคิวทั้งสองประเภทเท่านั้น!!!!

 

                 ทั้งนี้ สำหรับท่านที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวผ่านระบบล่วงหน้า

งานหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

งานบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น

หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี / เอกสาร C.I. 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ กรณีเร่งด่วน เช่น การขอเอกสาร C.I. เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงาน ในสหรัฐอเมริกา เตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดที่แจ้งในเว็บไซต์และลงทะเบียนจองคิวนัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301

งานทำบัตรประชาชนและทะเบียนราษฏร์ แจ้งเกิด แจ้งตาย สมรสหรือหย่า ฯลฯ

หมายเหตุ :

** บัตรประชาชนใบแรก ผู้ร้องไม่สามารถขอทำบัตรประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/เทศบาล ที่ประเทศไทยเท่านั้น

*** กรณีที่บัตรหมดอายุไปนานมากแล้วหรือบัตรใบล่าสุดเป็นบัตรรุ่นเก่า เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถค้นหารายละเอียดการทำบัตรประชาชนของท่านในฐานข้อมูลบัตรประชาชนได้เนื่องจากขาดการติดต่อกับอำเภอหรือเขตเป็นระยะเวลานาน ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนใบเก่าหรือหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย รวมถึงบุคคลอ้างอิงสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยมาเพื่อเป็นพยานบุคคล

จองคิวเพื่อรับบริการ งานด้านนิติกรณ์ รับรองเอกสาร

มอบอำนาจ รับรองการแปล ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

งานด้านนิติกรณ์(รับรองเอกสาร) และ ดูแลคุ้มครองคนไทย

งานรับรองเอกสาร มอบอำนาจ รับรองการแปล ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 + เวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. 

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions