CGNY Activities 2021

กิจกรรม ปี 2564

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิชัย ชลาลัยวัลย์ และผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางวัลภา รุจิระกานนท์ และนางสมศรี รัตนประสาทพร ซึ่งผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 3 รายต่างมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมุ่งมั่นสืบสานการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศไทยต่อไป

กงสุลสัญจร วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้นำทีมงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในรัฐเพนซิลเวเนียและพื้นที่ใกล้เคียงที่วัดมงคลเทพมุนี โดยได้ให้บริการการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุล การเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอื่น ๆ กับพี่น้องชาวไทยมากกว่า 120 ราย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลเทพมุนีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

                ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่และภริยาได้กราบนมัสการพระราชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี และได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมไทย หรืองาน Thai Fair ที่วัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 รวมทั้งได้พบปะทักทายชุมชนไทยทั้งที่มาออกร้านและมาร่วมชมงาน ขอเรียนว่า ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนจะไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในพื้นที่อื่นๆ อีก โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป และขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

 

                  On Sunday 20 June 2021, the team from the Royal Thai Consulate General in New York, led by Consul General Fabio Chinda, offered the mobile consular services at the Mongkolthepmunee Thai Temple for the Thai community in Pennsylvania and nearby areas. There were over 120 applicants utilizing the services on that day, including applying for Thai passport, renewing Thai national identification card, as well as obtaining information on consular matters and requirement for traveling to Thailand during the COVID-19 situation. In this regard, the Consulate would also like to express its appreciation to the Mongkolthepmunee Thai Temple for providing great support to the activities of our Mobile Consular Services Unit.

On the same occasion, Consul General Fabio and his spouse also paid homage to Phra Rachmongkolvithes, abbot of the Temple, presided over the opening ceremony of the 3rd Thai Fair, which was an event held at the Temple, and greeted Thais who attended the Fair.

The Consulate is planning to arrange more mobile consular services within this year in other cities/states under our jurisdiction. More information will be provided on the Consulate’s Facebook and website in due course.

กระชับความสัมพันธ์กับคณะกงสุลอาเซียน

                เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลอาเซียนในนครนิวยอร์ก ประกอบด้วย นาย Elmer G. Cato กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์พร้อมภริยา ดร. Arifi Saiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียฯ พร้อมภริยา และนาง Christine Tay กงสุลสิงคโปร์ฯ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการกงสุล ซึ่งรวมถึงการดูแลชุมชนคนชาติตนเองในนครนิวยอร์กด้วย

                 On 18 June 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York, hosted dinner for the ASEAN consular corps in New York including Mr. Elmer G. Cato, Consul General of the Philippines, and his spouse, Dr. Arifi Saiman, Consul General of Indonesia and his spouse, and Ms. Christine Tay, Consul of Singapore. The event was to enhance their relations as well as exchange views on consular matters including protection of their nationals residing in New York.

กสญ. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ฟาบีโอ จินดา

             เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นาย Elmer G. Cato กงสุลใหญ่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในสหรัฐฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของประเทศอาเซียนที่ประจำอยู่ในนครนิวยอร์ก

             On 2 June 2021, Mr. Elmer G. Cato, Consul General of the Republic of the Philippines in New York, paid a courtesy call on Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York. Both Consuls General discussed and shared information on various topics, especially the protection and services for Thai Community and Philippine Community in the US, as well as the initiative to organize activities among the ASEAN consulates in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. สาธารณรัฐเกาหลีใต้

        เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Won-Sam Chang กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ การดูแลชุมชนไทยและเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก 

         On 6 May 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Won-Sam Chang, Consul General of the Republic of Korea in New York. Both sides discussed and shared their views on various matters including the cordial ties and cultural exchanges between Thailand and South Korea, protection and services for Thai Community and Korean Community in the US and situation in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. ญี่ปุ่น ณ นครนิวยอร์ก

       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kanji Yamanouchi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น การดูแลชุมชนไทยและญี่ปุ่นในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก

       On 27 April 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Kanji Yamanouchi, Consul General of Japan in New York. Both sides discussed and exchanged views on various matters including the cordial ties between Thailand and Japan, protection and services for Thai Community and Japanese Community in the US and situation in New York.

รับมอบโบราณวัตถุ 13 ชิ้น ส่งกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้จัดพิธีรับมอบโบราณวัตถุของไทยจำนวน 13 ชิ้นจากสำนักงานอัยการเขตนิวยอร์กและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เพื่อส่งกลับประเทศไทยต่อไป โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Nitin Savur ผู้ช่วยอัยการเขตนิวยอร์กคนที่ 1 นาย Erik Rosenblatt รองเจ้าหน้าที่พิเศษประจำหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และพันเอก Matthew Bogdanos หัวหน้าหน่วยปราบปรามการลักลอบค้าวัตถุโบราณร่วมเป็นสักขีพยาน การรับมอบโบราณวัตถุครั้งนี้ถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และนับเป็นความสำเร็จในการนำสมบัติแห่งชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงจะเป็นการเปิดทางสำหรับการติดตามโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ของไทยกลับสู่มาตุภูมิต่อไปด้วย

 

          On 22 April 2021, the Royal Thai Consulate-General in New York held the ceremony to receive 13 Thai antiquities from the District Attorney of New York County and the Homeland Security Investigations. The ceremony was attended by many distinguished guests including H.E. Mr. Manasvi Srisodapol, Ambassador of Thailand to the United States of America, H.E. Mr. Vitavas Srivihok, Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the United Nations, Mr. Fabio Chinda, Consul-General of Thailand in New York, Mr. Mungkorn Pratoomkaew, Consul-General of Thailand in Los Angles, Mr. Nitin Savur, First Assistant District Attorney of New York County, Mr. Erik Rosenblatt, Deputy Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations and Colonel Matthew Bogdanos, Chief of Antiquities Trafficking Unit.

       The ceremony is considered a historic mission with the successful return of the national heritage to Thailand. It also serves as another example of close collaboration between Thailand and the United States and would lead to future cooperation on the return of other artifacts to Thailand.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ (1) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (2) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (3) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก (4) สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก และ (5) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานิวยอร์ก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรูปแบบปกติครั้งแรกในปีนี้หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในนครนิวยอร์กคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในปี 2564

          On Friday April 16th, 2021, Consul General Fabio Chinda chaired the Meeting of Team Thailand in New York, attended by heads and staffs of 5 offices, namely (1) Office of Commercial Affairs based in New York (2) Office of Thailand Board of Investment in New York (3) Office of Tourism Authority of Thailand based in New York (4) Bank of Thailand New York Representative Office and (5) Bangkok Bank, New York Branch.

            This Meeting was the first in-person meeting this year as the situation of COVID-19 pandemic in New York is improving. The Meeting discussed and exchanged views on various issues, including the implementation of the policies of the Royal Thai Government and work plan of this year.

ร่วมงานงานมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรฯ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ นครนิวยอร์ก โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล ถวายเพลแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียนร่วมกับชุมชนไทย

             On 26 February 2021, Consul-General Fabio Chinda, his spouse and officers of the Royal Thai Consulate-General in New York attended the Makha Bucha Day ceremony held at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple, Queens, NY, and joined merit-making activities together with the Thai community.

.

.

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions