CGNY Activities 2021

กิจกรรม ปี 2564

กสญ. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ฟาบีโอ จินดา

             เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นาย Elmer G. Cato กงสุลใหญ่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในสหรัฐฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของประเทศอาเซียนที่ประจำอยู่ในนครนิวยอร์ก

             On 2 June 2021, Mr. Elmer G. Cato, Consul General of the Republic of the Philippines in New York, paid a courtesy call on Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York. Both Consuls General discussed and shared information on various topics, especially the protection and services for Thai Community and Philippine Community in the US, as well as the initiative to organize activities among the ASEAN consulates in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. สาธารณรัฐเกาหลีใต้

        เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Won-Sam Chang กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ การดูแลชุมชนไทยและเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก 

         On 6 May 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Won-Sam Chang, Consul General of the Republic of Korea in New York. Both sides discussed and shared their views on various matters including the cordial ties and cultural exchanges between Thailand and South Korea, protection and services for Thai Community and Korean Community in the US and situation in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. ญี่ปุ่น ณ นครนิวยอร์ก

       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kanji Yamanouchi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น การดูแลชุมชนไทยและญี่ปุ่นในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก

       On 27 April 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Kanji Yamanouchi, Consul General of Japan in New York. Both sides discussed and exchanged views on various matters including the cordial ties between Thailand and Japan, protection and services for Thai Community and Japanese Community in the US and situation in New York.

รับมอบโบราณวัตถุ 13 ชิ้น ส่งกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้จัดพิธีรับมอบโบราณวัตถุของไทยจำนวน 13 ชิ้นจากสำนักงานอัยการเขตนิวยอร์กและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เพื่อส่งกลับประเทศไทยต่อไป โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Nitin Savur ผู้ช่วยอัยการเขตนิวยอร์กคนที่ 1 นาย Erik Rosenblatt รองเจ้าหน้าที่พิเศษประจำหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และพันเอก Matthew Bogdanos หัวหน้าหน่วยปราบปรามการลักลอบค้าวัตถุโบราณร่วมเป็นสักขีพยาน การรับมอบโบราณวัตถุครั้งนี้ถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และนับเป็นความสำเร็จในการนำสมบัติแห่งชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงจะเป็นการเปิดทางสำหรับการติดตามโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ของไทยกลับสู่มาตุภูมิต่อไปด้วย

 

          On 22 April 2021, the Royal Thai Consulate-General in New York held the ceremony to receive 13 Thai antiquities from the District Attorney of New York County and the Homeland Security Investigations. The ceremony was attended by many distinguished guests including H.E. Mr. Manasvi Srisodapol, Ambassador of Thailand to the United States of America, H.E. Mr. Vitavas Srivihok, Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the United Nations, Mr. Fabio Chinda, Consul-General of Thailand in New York, Mr. Mungkorn Pratoomkaew, Consul-General of Thailand in Los Angles, Mr. Nitin Savur, First Assistant District Attorney of New York County, Mr. Erik Rosenblatt, Deputy Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations and Colonel Matthew Bogdanos, Chief of Antiquities Trafficking Unit.

       The ceremony is considered a historic mission with the successful return of the national heritage to Thailand. It also serves as another example of close collaboration between Thailand and the United States and would lead to future cooperation on the return of other artifacts to Thailand.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ (1) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (2) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (3) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก (4) สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก และ (5) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานิวยอร์ก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรูปแบบปกติครั้งแรกในปีนี้หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในนครนิวยอร์กคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในปี 2564

          On Friday April 16th, 2021, Consul General Fabio Chinda chaired the Meeting of Team Thailand in New York, attended by heads and staffs of 5 offices, namely (1) Office of Commercial Affairs based in New York (2) Office of Thailand Board of Investment in New York (3) Office of Tourism Authority of Thailand based in New York (4) Bank of Thailand New York Representative Office and (5) Bangkok Bank, New York Branch.

            This Meeting was the first in-person meeting this year as the situation of COVID-19 pandemic in New York is improving. The Meeting discussed and exchanged views on various issues, including the implementation of the policies of the Royal Thai Government and work plan of this year.

ร่วมงานงานมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรฯ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ นครนิวยอร์ก โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล ถวายเพลแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียนร่วมกับชุมชนไทย

             On 26 February 2021, Consul-General Fabio Chinda, his spouse and officers of the Royal Thai Consulate-General in New York attended the Makha Bucha Day ceremony held at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple, Queens, NY, and joined merit-making activities together with the Thai community.

.

.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions