CGNY Activities 2022

กิจกรรมปี 2565

เข้าร่วมงานพาเหรด Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage ครั้งแรกของนครนิวยอร์ก
(Attending the first annual Asian and American and Pacific Islander Cultural and Heritage Parade in NYC)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดขบวนพาเหรด Asian American and Pacific Islander (AAPI) Cultural and Heritage ประจำปี ซึ่งนครนิวยอร์กจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก เพื่อฉลองเดือนแห่ง AAPI Heritage ในสหรัฐอเมริกา โดยมีนาย Eric Adams นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากส่วนราชการท้องถิ่นและคณะกงสุลของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย
 
ในงานนี้ พี่น้องชุมชนไทยก็จัดขบวนวัฒนธรรมเข้าร่วมพาเหรดเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนไทยในนครนิวยอร์กได้อย่างสวยงามและสนุกสนาน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมงานที่ส่งเสียงให้กำลังใจและร่วมร่ายรำไปกับขบวนของไทยด้วย

งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงพลังของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นครนิวยอร์กแล้ว นายกเทศมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของการขจัดอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติในนครนิวยอร์กด้วย
.
On 15 May 2022, Deputy Consul General Jiraporn Jiranantakij attended the opening ceremony of the first annual Asian American and Pacific Islander (AAPI) Cultural and Heritage Parade organized by New York City to celebrate the AAPI Heritage Month in the US. The ceremony was presided over by Mr. Eric Adams, Mayor of New York City, and attended by distinguished guests from the US and local government, as well as member of the consular corps.

The Thai Community was well represented in this parade, demonstrating the presence of Thais in such a beautiful and cheerful manner, and receiving positive feedback from the cheering crowds who were entertained by the Thai traditional dance.

Apart from an opportunity to portray the unity of Asian Americans as part of the history of New York city, Mayor Adams also reiterated the city’s efforts to eradicate the hate crimes that have affected the AAPI communities.

ต้อนรับคุณชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ
นักกีตาร์คลาสสิกชาวไทย
(Welcoming the classical guitarist
Mr. Chinnawat Themkumkwun)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ต้อนรับคุณชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ นักกีตาร์คลาสสิกชาวไทยผู้มากฝีมือที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Long Island Guitar Festival ครั้งที่ 30 โดยในโอกาสนี้ คุณชินวัฒน์ฯ ได้แสดงบทเพลงอันไพเราะที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

ท่านสามารถไปร่วมให้กำลังใจและชมการแสดงของคุณชินวัฒน์ฯ ได้ที่งาน Long Island Guitar Festival ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่โบสถ์ Setauket Presbyterian Church, Long Island, NY (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ https://www.ligfest.net/)
 
On 13 May 2022, Consul General Fabio Chinda warmly welcomed Mr. Chinnawat Themkumkwun, a proficient Thai classical guitarist, who has been invited to perform at the 30th anniversary of Long Island Guitar Festival. A number of wonderful songs were also performed by him at the Consulate today. 
 
You may extend your support and appreciate his performance at the Long Island Guitar Festival on 14 May 2022, 3:00 pm at Setauket Presbyterian Church, Long Island, NY (more details and purchase ticket at https://www.ligfest.net/)

ต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ
(Welcoming the Chief Ombudsman of Thailand and his delegation)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้ต้อนรับท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) ที่นครนิวยอร์ก โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลชุมชนไทยและการให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนชาวไทยในเขตกงสุล นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานบริการด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศด้วย
 
On 10 May 2022, Consul General Fabio Chinda welcomed Mr. Somsak Suwansujarit, Chief Ombudsman of Thailand, and his delegation from the Office of the Ombudsman of Thailand, during their visit to NYC to attend the meeting of the Board of Directors of the International Ombudsman Institute (IOI). On this occasion, Consul General briefed Chief Ombudsman on the Consulate’s mission in promoting well-being of the Thai community and providing consular services to Thai nationals within its jurisdiction. Both also took this opportunity to discuss prospects of further enhancing the consular services and the Thai popularity overseas.

เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ของสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา

(Attending the Gala Dinner of TNANA)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอได้กล่าวชื่นชมสมาคมที่ได้จัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลตลอดปีที่ผ่านมาด้วย
 
On 7 May 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the gala dinner organized by the Thai Nurse Association of Northeastern America (TNANA). On this occasion, Consul General Fabio had expressed his appreciation for TNANA’s continuous dedication in organizing and taking part in charitable activities throughout the year.

ต้อนรับอัยการสูงสุดและคณะ
(Welcoming the Attorney General of Thailand and his delegation)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับท่านสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดและคณะจากสำนักงานอัยการสูงสุดในโอกาสเดินทางเยือนนครนิวยอร์กตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศด้วย
 
On 5 May 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, hosted a welcome dinner for Mr. Singhachai Taninson, Attorney General of Thailand, and the delegation from the Office of Attorney General of Thailand on the occasion of his visit to New York City by the invitation of the US Embassy in Thailand. In this regard, the Consul General and the Attorney General exchanged views on the cooperation between Thailand and the US and the provision of  legal consultation to Thais overseas.

ต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี
(Welcoming the Consul General of the Republic of Korea)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ต้อนรับคุณ Byung Hwa Chung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ก โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนชาติตนเองในนครนิวยอร์ก รวมทั้งการส่งเสริมความนิยมชาติผ่าน soft power ที่เป็นจุดแข็งของทั้งสองประเทศด้วย
 
On 5 May 2022, Consul General Fabio Chinda welcomed Ambassador Byung Hwa Chung, Consul General of the Republic of Korea at the Consulate. They exchanged views on their practices in providing consular assistance to their nationals in NYC as well as promoting national popularity through the use of soft power which is a strong asset of both countries.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางมานิดา วัฒนพนม ซึ่งมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคมและประเทศไทยต่อไป

งานวันสงกรานต์ 
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์
นครนิวยอร์ก

(Songkran Day at Vajiradhammapadip Temple, Long Island)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ฯ ภริยา และกงสุลภาวินีฯ ได้เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์กเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

ในงานนี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอได้ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมทั้งชมการแสดงจากชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยแห่งนิวยอร์ก และเยี่ยมชมร้านค้าของชุมชนไทยที่มาออกร้านในงานด้วย

On 17 April 2022, Consul General Fabio Chinda along with Mrs. Maneevarong, his spouse, and Consul Phawinee participated in Songkran Day (Thai New Year) at Vajiradhammapadip Temple, Long Island, NYC. The event was hosted by the Northern Thai Association New York.

On this occasion, Consul General Fabio joined the Thai community in merit-making and offering food to the Buddhist monks, as well as enjoying the cultural performances from Anurak Thai Dance Association and a variety of merchandise from the local communities.

งานวันสงกรานต์ของ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก
(Songkran Day hosted by the Thai Cultural Center of NY)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจ พร้อมด้วยกงสุลอธิคมฯ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์ของศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค ร่วมกับคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และสมาชิกของศูนย์วัฒนธรรมฯ ซึ่งในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่จีระพรฯ ได้กล่าวทักทายและอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวตามประเพณีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

แม้ว่าที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมฯ จะยังปิดทำการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงให้การสนับสนุนการจัดแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานต่าง ๆ ของชุมชนไทยอย่างดีมาโดยตลอด และในงานสงกรานต์ครั้งนี้ คุณครูและนักเรียนก็ได้ร่วมกันแสดงนาฏศิลป์ไทยอันงดงามให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

On 17 April 2022, Deputy Consul General Jiraporn Jiranantakij, along with Consul Athikom, participated in Songkran Day (Thai New Year) organized by the Thai Cultural Center of New York. The event was attended by its board committee, faculty and members, as well as students and their parents. 

On this occasion, Deputy Consul General Jiraporn greeted and wished a happy Thai new year to all participants, and also took part in the Buddha statute’s water pouring and receiving the water pouring from participants, which is a Thai traditional way of paying respect to elder persons or honoring revered persons in order to receive their blessings in return on Thai New Year Day.

Although the Center has been suspending its classes due to the COVID-19 situation, it has always been supportive to the Thai community for sending the Thai traditional dance troops to showcase in Thai events, including this event where the participants also got to enjoy the cultural acts co-performed by both teachers and students of the Center.

งานวันสงกรานต์ 
ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

(Songkran Day at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานวันมหาสงกรานต์ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทย ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

ในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งได้กล่าวอวยพรปีใหม่ไทยและขับร้องเพลงร่วมกับพี่น้องชุมชนไทย นอกจากนี้ คุณมณีวรงค์ฯ ได้เป็นผู้มอบรางวัลและมงกุฎให้แก่ผู้ชนะการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปีนี้ด้วย 

แม้ในเดือนเมษายน อากาศในนครนิวยอร์กจะยังค่อนข้างเย็น แต่บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยและร่วมบุญกันโดยถ้วนหน้า

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสวัสดีปีใหม่และอำนวยพรมายังทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2565 นี้ด้วย ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ 

On 10 April 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, along with the Consulate General’s staff members joined the Thai community in celebrating Songkran Days, or Thai New Year which normally takes place during 13-15 April of every year, at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple in NYC.

Consul General Fabio presided over the merit-making and the food offering to the monks ceremonies, and also took this opportunity to wish all participants a happy Thai new year as well as to join the singing performance on the stage. Mrs. Maneevarong was also invited to crown the new Songkran Beauty Queen of the year.

Despite celebrating on such a chilly day in April, the event was wonderfully warmed up by the loving atmosphere among Thais and local participants.

As the actual Songkran Day is nearing, the Royal Thai Consulate General would also like to wish everyone a happy Thai new year.

งานวันสงกรานต์
ณ วัดนิวยอร์กธัมมาราม นครนิวยอร์ก

(Songkran Day at New York Dhammaram Temple)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 กงสุลภาวินี จันทร์สำราญ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทย ณ วัดนิวยอร์กธัมมาราม นครนิวยอร์ก 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนาบุญร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยทุกท่านมาในโอกาสปีใหม่ไทยนี้ ขอให้มีความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ 

On 10 April 2022, Consul Phawinee Chansamran and the Consulate General's staff members joined the Thai community in the merit-making ceremonies on the occasion of Songkran Days, or Thai New Year which normally takes place during 13-15 April of every year, at New York Dhammaram Temple in NYC. May the Royal Thai Consulate General share this merit with the Thai community and also wish you all a happy and healthy Thai new year. 

#สงกรานต์ #สงกรานต์2565 #Songkran #ThaiNewYear

ต้อนรับผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศคนใหม่

(Welcoming the New Senior Director of the Thai Trade Center)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและทีมประเทศไทยได้ร่วมกันต้อนรับคุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสการประชุมทีมประเทศไทย ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพเข้าร่วมที่สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้กรุณาเอื้อเฟื้อและสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

On 5 April 2022, Consul General Fabio Chinda and Thai agencies under the Team Thailand in New York warmly welcomed Ms. Ketsuree Vijaranakorn, the new Senior Director of Thai Trade Center, during the Team Thailand Meeting which was attended by directors and officials from the Royal Thai Consulate General, Thai Trade Center, Thailand Board of Investment, Tourism Authority of Thailand, Bank of Thailand, and Bangkok Bank. The meeting was kindly facilitated by the Bank of Thailand Representative Office.

หารือกับเจ้าของธุรกิจ SD Sauce
(Meeting with the CEO of SD Sauce)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้พูดคุยกับคุณสุทธา สารภูมิ เจ้าของธุรกิจ SD Sauce และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนไทยในรัฐนิวยอร์ก

SD Sauce เป็นแบรนด์น้ำจิ้มไทย (น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มสุกี้/หมูกระทะ และน้ำจิ้มข้าวมันไก่) ที่ผลิตในรัฐนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี 2558 และมีวางจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ทั้งทางออนไลน์ ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ/เครื่องปรุงไทย และซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐฯ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้วัตถุดิบสดใหม่ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และได้รสชาติเหมือนรับประทานอยู่ที่ไทย ซึ่งคุณสุทธาฯ ได้พัฒนาสูตรและลงมือทำด้วยตนเอง SD Sauce จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคนไทยที่นำเสนอความเป็นไทยมาสู่ครัวเรือนในสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณสุทธาฯ และผู้ประกอบการไทยที่นี่ทุกท่านที่ได้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจและฝ่าฟันช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้ ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ 

On 1 April 2022, Consul General Fabio Chinda exchanged views with Ms. Sutta Saraphum, owner of ‘SD Sauce’, over her products and businesses of Thais in New York.

SD Sauce is a brand of Thai hot sauces, including original, BBQ, and ginger vegan, produced originally in New York since 2015, and available via online stores, Thai food retailers, as well as local supermarkets. The brand is well known for the fresh ingredients, use of no preservatives, and authentic flavors as you can taste in local restaurants in Thailand. Ms. Saraphum developed the recipe and made her own sauces from scratch, making it one of the proud Thai businesses that very well introduce Thai-ness to the American households.

The Royal Thai Consulate General wishes to give our applause to Ms. Saraphum and to all Thai entrepreneurs in the US who have had their businesses started here and have strived through the COVID-19. We wish them all the great success.

ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Welcoming the Governor of the Tourism Authority of Thailand)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคุณศศลักษณ์ สุภสร ภริยา และคณะในโอกาสเดินทางเยือนนครนิวยอร์ก โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมไทยและการท่องเที่ยวไทยร่วมกันในนครนิวยอร์ก 

On 23 March 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, hosted a welcome dinner for Mr. Yuthasak Supasorn, Governor of the Tourism Authority of Thailand (TAT), along with Mrs. Sasaluck, his spouse, and the TAT delegation, on the occasion of his visit to New York City. In this regard, the Consul General and the Governor also exchanged views on several issues and discussed opportunities to work together in boosting Thai popularity and tourism in New York City in the near future.

บริการกงสุลสัญจรที่รัฐคอนเนทิคัต
(Mobile Consular Services in Connecticut)

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจได้นำทีมงานสถานกงสุลใหญ่ฯ มาให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในรัฐคอนเนทิคัตและรัฐใกล้เคียงที่เมืองมิสติก รัฐคอนเนทิคัต โดยให้บริการทั้งงานหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และให้ข้อมูลด้านงานกงสุลรวมถึงการเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณคุณสุภวรรณ กรวยสวัสดิ์ เจ้าของร้าน Samurai Noodle Bar and Grill - Mystic ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกท่านที่มารับบริการจากเราในครั้งนี้

โปรดติดตามการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในพื้นที่อื่น ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

During 17-18 March 2022, Deputy Consul General Jiraporn Jiranantakij led the Consulate team on its mission to provide mobile consular services in Mystic, Connecticut to Thai community residing in Connecticut and nearby states. The services consisted of application for passport and identification card as well as consultation on consular matters including entry to Thailand during the COVID-19 situation. We wish to express our gratefulness to Ms. Supawan Grueysawat, the owner of Samurai Noodle Bar & Grill, for rendering us the venue and all the kind support, as well as to members of Thai community for always supporting our activities.

Please follow us on where we will go for our next mobile consular services, which will be announced later on our Facebook and website. We wish to also thank all members of Thai community for your interest in our activities as always.

เลี้ยงอำลากงสุลใหญ่มาเลเซีย
ในโอกาสพ้นวาระหน้าที่

(Farewell luncheon for the Consul General of Malaysia)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไทยแก่นาย Jeremiah Oliver Jitos กงสุลใหญ่มาเลเซียในโอกาสที่กงสุลใหญ่ Jitos จะพ้นวาระหน้าที่ที่นครนิวยอร์ก โดยในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันของกงสุลใหญ่มาเลเซียในนครนิวยอร์กตลอด 6 ปีที่ผ่านมาและขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความร่วมมืออันดีตลอดมา นอกจากนี้ ยังได้แสดงความยินดีและอวยพรให้แก่กงสุลใหญ่มาเลเซียที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย
 

On 7 March 2022, Consul General Fabio Chinda hosted a farewell Thai luncheon for Mr. Jeremiah Oliver Jitos, Consul General of Malaysia as Consul General Jitos is returning to Malaysia soon. Consul General Chinda expressed his admiration for the latter's active performance in his role in the past six years, as well as his appreciation for the great friendship and good cooperation between the two offices. Moreover, he also congratulated and wished Consul General Jitos all the best in his new promoted assignments.

ร่วมงานฉลองครบรอบ 31 ปี
การก่อตั้งคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก

(Attending the 31st Anniversary of the Chour-Thai Reformed Church of Greater New York)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 31 ปีของการก่อตั้งคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก ณ เมืองยองเกอร์ รัฐนิวยอร์ก ร่วมกับคริสตศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในบรรยากาศที่อบอุ่น

On 6 March 2022, Consul General Fabio Chinda, along with Mrs. Maneevarong, his spouse, joined the Chour-Thai Reformed Church of Greater New York to celebrating its 31st anniversary. The event was warmly attended by members of the Thai and local communities.

ร่วมกล่าวข้อความภาษาไทย
ในงานฉลองวันภาษาแม่สากล
(Delivering a Speech on International Mother Language Day)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้กล่าวข้อความฉลองวันภาษาแม่สากลเป็นภาษาไทย ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศอื่น ๆ ในนครนิวยอร์กที่ต่างกล่าวข้อความในภาษาแม่ของตนเอง ในโอกาสงานวันภาษาแม่สากล (International Mother Language Day) ที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้ถ่ายทอดภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศด้วย

สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่สากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคารพในความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

On 21 February 2022, Consul General Fabio Chinda addressed his statement in Thai to celebrate the International Mother Language Day, together with other Consuls General in New York who also celebrated the Day in their own mother language. The virtual event was organized by the Consulate General of the People’s Republic of Bangladesh in New York via its Facebook Live.

The United Nations recognizes the 21st of February of ever year as the International Mother Language Day in order to promote the importance of linguistic and cultural diversity, thus fostering respect for differences and peaceful coexistence.

เยี่ยมชมกิจการ The Chefs Agency
(Visiting The Chefs Agency)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เยี่ยมชมกิจการ The Chefs Agency ของเชฟนาถ หรือคุณตรีภาวรรณ หนูเกตุ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านบรู๊คลินของนครนิวยอร์ก

The Chefs Agency เป็นธุรกิจรับจัดอาหารนอกสถานที่โดดเด่นและน่าประทับใจด้วยการผสมผสานเมนูอาหารตะวันตกกับอาหารเอเชียและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละงาน ทำให้ธุรกิจของเชฟนาถเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้มีชื่อเสียงและแวดวงผู้จัดงานในนครนิวยอร์ก นับเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารในสหรัฐอเมริกาอย่างน่าชื่นชม 

On 15 February 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, visited ‘The Chefs Agency‘ owned and administered by Chef Nard Treephawan, at its office in Brooklyn, NYC.

The Chefs Agency is a catering and artisanal meal service that outstandingly offers the blending of Western and Asian cuisines with quality ingredients and high responsiveness to the needs of the clients, making it one of the most sought after catering services by celebrities and event organizers in NYC. This is another Thai entrepreneurship showcase that has grown successfully and admirably in the US's food business sector.

เข้าร่วมพิธีทำบุญวันมาฆบูชา
ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก

(Merit-making ceremonies on Makha Bucha Day)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นครนิวยอร์ก ซึ่งมีสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญในโอกาสนี้ด้วย 

On 13 February 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, attended the Buddhist ceremony on the occasion of Makha Bucha Day* at Vajiradhammapadip Temple, Long Island, NYC. The ceremony was hosted by the Thai Nurse Association Northeastern of America (TNANA) and participated by a number of Buddhists. 

(*Makha Bucha Day is annually held on the full moon day of the third lunar month to commemorate the miraculous incident in history when 1,250 monks, whom were ordained by the Buddha himself and who had already reached ‘Phra Orahan’ (saint), spontaneously gathered to pay respect to the Buddha. In return, the Buddha took this opportunity to preach the core principles of his teachings to them, which since then have become the core principles of Buddhism up until today.)

Photo credit: Facebook - Leena Pongsuttipanish

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศเยเมน
(Welcoming the Former Foreign Minister of Yemen)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับนาย Khaled al-Yamani อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยเมน โดยได้เชิญนายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ พร้อมนางศิริวรรณ โปร่งธุระ ภริยา เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและบทบาทของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางในปัจจุบัน 

On 12 February 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong, his spouse, hosted a luncheon to welcome H.E. Mr. Khaled al-Yamani, former Foreign Minister of Yemen. Mr. Supark Prongthura, Ambassador and Deputy Permanent Representative of Thailand to the UN, and his spouse, Mrs. Siriwan, were also present to join a discussion on the global issues as well as the roles of Asia and the Middle East at the present day.

เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ
ฝ่ายการต่างประเทศคนใหม่ของนครนิวยอร์ก
(Attending the Welcome Reception for the New Commission of the NYC Mayor's Office for International Affairs)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแนะนำตัวนาย Edward Mermelstein ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศคนใหม่ของนครนิวยอร์ก ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ตุรกี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกงสุลใหญ่ของนานาประเทศที่เข้าร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานกงสุลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

On 10 February 2022, Consul General Fabio Chinda attended the reception organized by the Consulate General of the Republic of Turkey to welcome Mr. Edward Mermelstein, the new Commissioner of the NYC Mayor’s Office for International Affairs. At the reception, Consul General Fabio met and exchanged views with Consuls General from various countries on matters pertaining to, among others, consular affairs management during the Covid-19.

เข้าร่วมงานเลี้ยงตรุษจีนของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก

(Participation in the Lunar New Year Celebration hosted by Mayor of NYC)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสตรุษจีนซึ่งมีนาย Eric Adams นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเป็นเจ้าภาพที่ Gracie Mansion ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ได้พบกับนายกเทศมนตรี และได้หารือกับคณะทำงานของนายกเทศมนตรีในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับนครนิวยอร์ก การสนับสนุนชุมชนไทย และความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังชาวเอเชีย

On 8 February 2022, Deputy Consul General Jiraporn Jiranantakij attended the Lunar New Year Celebration hosted by Mr. Eric Adams, Mayor of the City of New York, at Gracie Mansion. On this occasion, Deputy Consul General met the Mayor and had a discussion with his team regarding the cooperation between the RTCG and the City and the support for Thai Community, as well as the concern about Asian hate crimes.

Photo credit: the Office of the Mayor of the City of New York

เข้าร่วมงาน Pre-Lunar New Year 2022
(Participation in Pre-Lunar New Year 2022 Event)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยาได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2565 ตามคำเชิญของไทยเอเชียสมาคม ณ โรงแรมเชอร์ราตัน ลาการ์เดีย อีสต์ นครนิวยอร์ก โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเอเชียและการฟื้นตัวของธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจเชื้อสายเอเชียและการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของชุมชนเอเชียในนครนิวยอร์กด้วย
 

On 22 January 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, presided over the opening ceremony of the 2022 Pre-Lunar New Year Gala by the invitation of Thailand Asian Chamber of Commerce at Sheraton LaGuardia East Hotel in New York City. The event aimed to promote Asian cultures and local businesses. It also served as a venue for enhancing networking among Asian businesses and strengthening the Asian communities in New York City.

สนับสนุนการขจัด Asian hate crimes

(Support for the eradication of Asian hate crimes)

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมสนับสนุนความพยายามของทุกฝ่ายในการขจัดอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติ ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความแตกต่างทางชาติพันธุ์

 

พร้อมกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ Michelle Alyssa Go ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 มาในโอกาสนี้ด้วย

 

(ภาพประกอบจากพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณ Michelle Alyssa Go ซึ่งจัดโดยองค์กร Asians Fighting Injustice เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ไทม์สแควร์)

 

The Royal Thai Consulate General supports all kinds of efforts in eradicating racial hate crimes. Nobody deserves to be hurt because of racial differences.

 

We also wish to take this opportunity to convey our sincerest condolences to family and friends of Ms. Michelle Alyssa Go who unfortunately passed away on 15 January 2022.

 

(Photos from the Candlelit Vigil Event in honor of Ms. Michelle Alyssa Go organized by Asians Fighting Injustice on 18 January 2022 at Times Square.)

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2565

(Merit-making ceremonies for 2022)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นประธานในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ​ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นวันแรกของปี 2565  

On 1 January 2022, Consul General Fabio Chinda, along with Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, presided over the New Year merit-making ceremony at Vajiradhammapadip Temple in New York City, joining members of Thai community in marking the auspicious beginning of the year 2022.

อวยพรปีใหม่ 2565 แก่พี่น้องชุมชนไทย 
(New Year Blessing 2022 for Thai Communities)

ในวันส่งท้ายปี 2564 นี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ร่วมติดตามและดูแลคณะสงฆ์จากวัดพุทธไทยถาวรวนารามในการออกรับบิณฑบาตยามเช้า เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญตักบาตรในเช้านี้ และขออวยพรให้พี่น้องชุมชนไทยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยไร้โรคา และโชคดีมีสุขตลอดปี 2565
 

On the last day of 2021, Consul General Fabio Chinda accompanied and facilitated the monks from Buddha Thai Thavornvanaram during their morning alms walk. May we wish you all a life with good health and prosperity throughout the upcoming year of 2022.

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand... คลิกที่นี่

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions