CGNY Activities 2022

กิจกรรม ปี 2565

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นประธานในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ​ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นวันแรกของปี 2565  

On 1 January 2022, Consul General Fabio Chinda, along with Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, presided over the New Year merit-making ceremony at Vajiradhammapadip Temple in New York City, joining members of Thai community in marking the auspicious beginning of the year 2022.

อวยพรปีใหม่ 2565 แก่พี่น้องชุมชนไทย

ในวันส่งท้ายปี 2564 นี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ร่วมติดตามและดูแลคณะสงฆ์จากวัดพุทธไทยถาวรวนารามในการออกรับบิณฑบาตยามเช้า เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญตักบาตรในเช้านี้ และขออวยพรให้พี่น้องชุมชนไทยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยไร้โรคา และโชคดีมีสุขตลอดปี 2565
 

On the last day of 2021, Consul General Fabio Chinda accompanied and facilitated the monks from Buddha Thai Thavornvanaram during their morning alms walk. May we wish you all a life with good health and prosperity throughout the upcoming year of 2022.

เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
ที่คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 กงสุลอธิคมฯ และรองกงสุลหทัยทิพย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งจัดโดยคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์กอย่างอบอุ่นร่วมกับชุมชนไทย และได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมร้องเพลงและกล่าวอวยพรวันคริสต์มาสกับชุมชนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานดังกล่าวและรับชมงานผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย
 

On 25 December 2021, Consul Athikom and Vice Consul Hataithip attended the Christmas Day event warmly organized by Chour-Thai Reformed Church of Greater New York. They enjoyed great performances presented by members of the Thai community, and also took part in singing a Christmas song. Both took this opportunity to extend their best wishes to the participants both at the Church and at home via live broadcast.

 

Photo credit: Chour-Thai Reformed Church of Greater New York

เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
ที่คริสตจักรมหาพรนครนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 รองกงสุลใหญ่จีระพรฯ และกงสุลภาวินีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสซึ่งจัดโดยคริสตจักรมหาพรนครนิวยอร์กอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และชมการแสดงต่าง ๆ ของสมาชิกคริสตจักร ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวทักทายและอวยพรวันคริสต์มาสกับชุมชนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

On 25 December 2021, Deputy Consul General Jiraporn and Consul Phawinee attended the Christmas Day event warmly organized by the Thai Community Mahapawn Alliance Church and enjoyed a number of great performances presented by members of the Church. DCG also took this opportunity to greet and extend her best wishes to the Thai community and local friends who participated in the event. 

เข้าร่วมงาน Seniors on the Move

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กงสุลอธิคม แดงพันธ์ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์ของกลุ่ม ‘Seniors on the Move’ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างเมืองยองเกอร์ เขตเวสต์เชสเตอร์ และรัฐนิวยอร์ก รวมถึงได้พบปะกับชาวไทยในนิวยอร์กที่มาเข้าร่วมงานกันเป็นประจำทุกปี

ในงานปีนี้ ชมรมอนุรักษ์ Thai Dance of New York ได้รับเกียรติให้แสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นชุดแรกของการแสดงในงาน ซึ่งสมาชิกชมรมก็ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความสวยงามของวัฒนธรรมไทยได้อย่างน่าประทับใจ รวมทั้งยังถือเป็นโอกาสดีที่ชุมชนไทยได้ร่วมฉลองการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนิวยอร์ก

On 9 December 2021, Consul Athikom Daengpun attended the holiday follies performed by ‘Senior on the Move’ held in Yonkers. The event was co-organized by City of Yonkers, Westchester County, and New York State’s offices, and met with Thai community participated in the event. 

The Anurak Thai Dance Association of New York was invited to perform as the opening show, and they never disappointed us in portraying our beautiful and impressive Thai performing arts. This also served as a great opportunity for Thai community in joining the celebration of the cultural diversity of New York City.

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานในทีมประเทศไทย ณ นครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน 

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 15 รูปจากวัดไทยในนครนิวยอร์กทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน วัดพุทธไทยถาวรวนาราม และวัดนิวยอร์กธัมมารามมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้


Mr. Fabio Chinda, Consul General, presided over the ceremonies in remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on the occasion of His Majesty’s Birthday Anniversary, National Day and Father’s Day of Thailand, 5 December 2021, held at the Royal Thai Consulate-General in New York. 

The ceremonies were attended by Consul General’s spouse and officials of the Royal Thai Consulate-General and other Thai agencies of Team Thailand in New York City. There were also 15 Thai Buddhist monks from 4 Thai Buddhist temples in New York City, namely Vajiradhammapadip Temple Long Island, Vajiradhammapadip Temple Mount Vernont, Buddha Thai Thavornvanaram Temple, and New York Dhammaram Temple, invited to conduct the Buddhist ceremony which was a major part of the event as well.

ประชุมคณะกรรมบริหาร (ทีมประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา กิจกรรมของสำนักงานต่าง ๆ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

On 3 December 2021, Consul General Fabio Chinda chaired the first Team Thailand meeting of the fiscal year 2022 at the Royal Thai Consulate-General. Participants included directors and officials from Thailand Board of Investment, Thai Trade Center, Tourism Authority of Thailand, Bank of Thailand, and Bangkok Bank, as well as officials from the Royal Thai Consulate-General.

The meeting discussed about work performances in the past fiscal year, related activities, updates on the measures for the entry into Thailand, and ways to further promote Thai trade, investment, and tourism amidst the ongoing COVID-19 situtation.

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดมงคลเทพมุนี เพนซิลเวเนีย
และวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก

ในกฐินกาลปี 2564 นี้ กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลเทพมุนีในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และวัดพุทธไทยถาวรวนารามในรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้เรือเอก นายแพทย์คงศักดิ์ จันทรแสง เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดมงคลเทพมุนี และให้แพทย์หญิงสมศรี รัตนประสาทพรและนางบุษรา จันทร์สกุล เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
 
ในโอกาสนี้ คุณมณีวรงค์ จินดา ภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีพร้อมกับพี่น้องชุมชนไทยที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วยความอิ่มเอมใจ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมภายในงานและที่ได้ส่งใจมาร่วมงานโดยทั่วถึงกันด้วย
 
Consul General Fabio Chinda presided over the Royal Kathina Ceremonies held at Mongkoltepmunee Temple in Pennsylvania on 31 October 2021, and at Buddha Thai Thavornvanaram Temple in New York on 14 November 2021 respectively. The Consulate also wishes to extend our gratitude to the Temples and everyone involved in organizing both events. And all the best to the Thai community!

กงสุลสัญจร ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ
แมสซาชูเซตส์

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจและทีมงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐใกล้เคียงที่วัดนวมินทรราชูทิศในเมืองเรย์นแฮม โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน และการให้ข้อมูลงานกงสุล รวมถึงข้อมูลการเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้มารับบริการกว่า 260 ราย/รายการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดนวมินทรราชูทิศและพี่น้องที่มาช่วยงานที่วัดเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง รวมถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่มารับบริการจากเราในโอกาสนี้ด้วย โปรดติดตามการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในพื้นที่อื่น ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 
During 10-12 November 2021, Deputy Consul General Jiraporn Jiranantakij led the Consulate team on its mission to provide mobile consular services to Thai community residing in Massachusetts and nearby states at Nawamintararachutis Temple in Raynham. The services, for over 260 applicants/cases, consisted of application for passport and identification card as well as consultation on consular matters including entry to Thailand during the COVID-19 situation. We are truly grateful for the kindest support from the Temple and members of Thai community towards our activities.
Please follow us on where we will go next for our mobile consular services, which will be announced later on our Facebook and website. We wish to also thank all members of Thai community for your interest in our activities as always.

เข้าชมกิจกรรมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศฯ แมสซาชูเซตส์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รองกงสุลใหญ่จีระพร กงสุลอธิคม และคุณตรีรัชต์ ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตันได้พบและพูดคุยกับคุณจำนงค์ มิเชล โอเมี้ยนสกี้ ประธานองค์การบริหารผู้ปกครอง คณะครู และตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนและการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ผ่านมา
 
On 11 November 2021, Deputy Consul General Jiraporn, Consul Athikom and Honorary Vice Consul Threeracht, were warmly greeted by Ms. Chamnong Michelle Omiecki, Director of Parents and Teachers Organization, along with teachers, parents, and students from the Buddhist Thai Sunday School at Nawamintararachutis Temple in Raynham, Massachusetts. They also discussed school’s activities as well as the Consulate’s support in this regard.

อุดหนุนเยี่ยมชมร้าน Suger & Spice

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และคุณมณีวรงค์ จินดา ภรรยา พร้อมด้วยคุณตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตันได้ไปอุดหนุนเยี่ยมชมร้าน Sugar & Spice เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีคุณเพ็ญจันทร์ จันทร์บุรีวงศ์ เจ้าของร้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
Sugar & Spice เป็นร้านอาหารไทยที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐาน Thai Select โดยนำเสนออาหารรสชาติไทยแท้ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ และจัดแต่งอย่างสวยงามร่วมสมัย
 
On 7 November 2021, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, together with Mr. Threeracht Songtachalert, Honorary Vice Consul in Boston visited ‘Sugar & Spice’ Restaurant in Cambridge, Massachusetts. They were warmly welcomed by Ms. Penjan Janburiwong, the owner.

Sugar & Spice is a Thai restaurant that has been in business for more than 20 years with the quality guaranteed by Thai Select certificate. It offers Thai dishes with authentic Thai taste, fresh ingredients and irresistible presentation.

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเจ้าของแบรนด์ ZOKU

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้พูดคุยกับคุณยศ คุ้มธรรมพินิจ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ ZOKU และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนไทยในสหรัฐฯ
คุณยศเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ZOKU ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เน้นการออกแบบที่ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งความสะดวกในการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ZOKU มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ วางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในสหรัฐฯ และส่งออกไปยังอีก 20 ประเทศทั่วโลก จึงนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ ที่มีอนาคตไกล และน่าจับตามอง
 
On 29 October 2021, Consul General Fabio Chinda had a discussion with Mr. Yos Kumthampinij, co-founder of ZOKU, exchanging views on performances of Thai businesses in the U.S. Mr. Kumthampinij is one of the founders of ZOKU, a brand that manufactures innovative, easy-to-use, and environmental-friendly household products. From its headquarters in New Jersey, ZOKU offers its merchandise online throughout the U.S. and also exports them to 20 countries around the world, making it one of the outstanding Thai businesses here.

ร่วมลงนามแสดงความเสียใจการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนาย Roh Tae-woo อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีในนครนิวยอร์ก
 
On 29 October 2021, Consul General Fabio Chinda signed a condolence book in honor of the late Former Korean President Roh Tae-woo, conveying our condolences to the Government and the people of the Republic of Korea, at the Consulate General of the Republic of Korea in New York.

เดินแบบนานาชาติ "UNDISCOVERED"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและแฟชั่นโชว์การกุศลที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์กเพื่อเปิดตัวการแข่งขันการออกแบบและการเดินแบบนานาชาติ “UNDISCOVERED” งานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความหลากหลายและการเปิดรับความแตกต่างในสังคมผ่านการนำเสนอของนางแบบ นายแบบ และดีไซเนอร์ที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
On 24 October 2021, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the charitable Media Launch and Fashion Show held in New York to introduce the “UNDISCOVERED”, an international designer and model competition.
This event which was held on the same day as the United Nations Day aimed to promote diversity and inclusion through showcasing non-traditional models and aspiring fashion designers who represent varying cultural influences.

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564

นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Chulalongkorn The Great, 23 October 2021. The ceremony was attended by CG’s spouse and officials of the Royal Thai Consulate General.

แสดงความยินดีกับร้าน Zabb PuTawn

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้ไปเยี่ยมอุดหนุนและแสดงความยินดีกับร้าน Zabb PuTawn ในโอกาสที่ร้านเพิ่งปรับโฉมใหม่แล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้

ร้าน Zabb PuTawn เน้นการนำเสนออาหารไทยภาคเหนือ-ภาคอีสานที่มีรสชาติไทยแท้ภายใต้การบริหารของคุณชาร์ล - ชาญชัย คำปินไชย ผสานด้วยฝีมือการปรุงอาหารระดับมิชิลินสตาร์ของเชฟโทนี่ - เทิศทัศน์ ฤทธาพรม ถือเป็นร้านอาหารไทยที่โดดเด่นอีกหนึ่งแห่งในย่าน Upper East Side ของ Manhattan
 
On 20 October 2021, Consul General Fabio Chinda, together with Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, visited a Thai restaurant, ‘Zabb PuTawn’, on the occasion that it has recently completed its rebranding project.

Zabb PuTawn offers authentic Thai Northern and Northeastern cuisine under the administration of Charles - Chanchai Khampinchai and the Michelin-Starred Chef Tony - Therdtus Rittaprom, making it one of the outstanding Thai restaurants in the Upper East Side of Manhattan.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ EpiBone

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา และกงสุลอธิคม แดงพันธ์ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ EpiBone สตาร์ทอัพในนิวยอร์ก โดยมี ดร. สารินทร์ ภูมิรัตน หนึ่งในผู้ก่อตั้งให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้ฟัง
 
EpiBone เป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการจับตามองระดับโลกในแวดวงการรักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชิ้นกระดูกที่ผิดปกติ เสื่อม หรือแตกหัก อาทิ กระดูกบนใบหน้าโดย EpiBone ได้คิดค้นวิธีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์และควบคุมรูปร่างให้เหมือนกระดูกชิ้นที่จะเปลี่ยนให้มากที่สุด ทำให้สามารถนำมาใช้ทดแทนกระดูกชิ้นที่ต้องการเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องนำกระดูกชิ้นอื่นจากร่างกายของผู้ป่วยหรือรับบริจาคกระดูกจากผู้อื่นมาใช้แทน ซึ่งช่วยให้การรักษาได้ผลดีและคงทนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายนวัตกรรมไปในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การซ่อมแซมกระดูกอ่อน และเวชศาสตร์การกีฬา
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอชื่นชมผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของ EpiBone และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความอุตสาหะและความสำเร็จของ ดร. สารินทร์ คนไทยที่มีส่วนร่วมสำคัญในนวัตกรรมเหล่านี้
 
On 20 October 2021, Consul General Fabio Chinda, along with Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, and Consul Athikom Daengpun visited EpiBone, a startup in New York, at which Dr. Sarindr Bhumiratana, one of the co-founders, gave a warm welcome and provided the group a briefing.
 
EpiBone, a clinical-stage startup, has been in the global limelight, especially in sectors relating to replacement of human bones due to bone anomalies, deterioration, or fracture. It applies stem cells nourishment technology, along with innovative equipment for crafting cells to be grown into the actual bone form and making it ready to be used for the replacement. Disregarding the conventional ways of cutting a bone from other part of a patient’s body or a donor’s for the replacement, this method optimizes the cure and ensures the more enduring result. The company is also expanding its innovation toward treatment in other medical areas such as cartilage repair and sports medicine.
 
The Royal Thai Consulate General admires this significant work of EpiBone, and in particular the dedication and the achievement of Dr. Bhumiratana, a Thai national, who has been one of the main contributors to this innovation.

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 
Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, 13 October 2021. The ceremony was attended by CG's spouse and officials of the Royal Thai Consulate General.

เยี่ยมชมและให้กำลังใจร้าน Ferrany London

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาและคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจร้าน Ferrany London ซึ่งเพิ่งเปิดสาขาล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ย่าน SoHo กลางนครนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีคุณบ๊อบบี้-คุณหลี นันทิชา รวิโอภาพ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ให้การต้อนรับ
 
Ferrany London เป็นแบรนด์ที่น่าภาคภูมิใจของนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องนอนและชุดสุภาพสตรีคุณภาพสูง โดดเด่นด้วยฝีมือการออกแบบลายผ้าของดีไซเนอร์ชาวไทย และได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเทศ ทั้งในไทย ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และกำลังวางแผนขยายตลาดในสหรัฐฯ ต่อไป
 
On 12 October 2021, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, visited a recently launched Ferrany London shop in SoHo, NYC, and were warmly welcomed by Mr. Bobby Rawiophap and Mrs. Lee - Nanticha Rawiophap, owners and one of the brand founders.

Ferrany London is a brand of quality bedding and women’s clothes owned by Thai young generation entrepreneurs. The brand is outstanding for its pattern design by Thai designers and has been well received among customers in many countries including Thailand, Europe, Asia, and the Middle East. The opening in SoHo will pave a way forward for its market expansion in the US.

ร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมทักษิณ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมทักษิณ (ชาวใต้) แห่งนครนิวยอร์ก ครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้นที่วัดวชิรธรรมปทีป เม้าท์เวอร์นอน นครนิวยอร์ก โดยสมาคมฯ ได้จัดงานดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการทำสาธารณกุศลที่จังหวัดภาคใต้ของไทยด้วย

 

On 10 October 2021, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the 48th annual reception of the Southern Thai Association of New York organized at Vajiradhammapadip Temple in Mt. Vernon, New York. The event aimed at strengthening relations among members of Thai community in New York, as well as promoting the Association’s activities which include charitable projects in southern provinces of Thailand.

ร่วมงานฉายภาพยนตร์สารคดี "The Rescue"

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา คุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “The Rescue” รอบปฐมทัศน์ที่สวนสาธารณะ Central Park นครนิวยอร์ก

ภาพยนตร์ดังกล่าวถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทยกับนานาประเทศในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ. เชียงรายเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับฝีมือระดับออสการ์ Elizabeth Chai Vasarhelyi และ Jimmy Chin และอำนวยการสร้างโดย National Geographic

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับ National Geographic เชิญคณะทูตและผู้แทนส่วนราชการไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมชมการฉายภาพยนตร์ดังกล่าว ร่วมกับผู้เข้าชมจากแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ชมทั่วไปหลายร้อยคน ซึ่งต่างชื่นชมบทบาทและความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดออกมา นับเป็นกรณีตัวอย่างของความสำเร็จของมนุษยชาติในการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ การประสานความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งกำลังใจจากทั่วโลกที่หลั่งไหลไปยังประเทศไทยในเวลานั้นเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จในที่สุด
 
On 5 October 2021, Consul General Fabio Chinda, along with Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, and officials from the Royal Thai Consulate General attended the premiere of “The Rescue” held at Central Park, New York City.

“The Rescue” is a documentary film portraying the world-renowned rescue case of the Wild Boars youth soccer team and their coach who got trapped in a cave complex in Chiang Rai Province of Thailand in 2018, shining a light on international cooperation which led to the success of the mission. The film was directed by Oscars award-winning Elizabeth Chai Vasarhelyi and Jimmy Chin, and produced by National Geographic.

The Royal Thai Consulate General joined hands with National Geographic in inviting members of the diplomatic corps and representatives of Thai governmental organizations in New York City to attend the screening, along with hundreds of other distinguished guests from film industries and relevant agencies.

The screening was very well received by the audience for its beautiful directing as well as the showcase of the cooperation between Thailand and other countries which was key to the epic and touching result. “The Rescue” demonstrates a hopeful achievement of humanity in providing prompt assistance when needed with respect to human values, integration of international knowledge and expertise, as well as a large inflow of moral support from all over the world into Thailand during the time.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิชัย ชลาลัยวัลย์ และผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางวัลภา รุจิระกานนท์ และนางสมศรี รัตนประสาทพร ซึ่งผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 3 รายต่างมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมุ่งมั่นสืบสานการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศไทยต่อไป

กงสุลสัญจร ณ วัดมงคลเทพมุนี เพนซิลเวเนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้นำทีมงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในรัฐเพนซิลเวเนียและพื้นที่ใกล้เคียงที่วัดมงคลเทพมุนี โดยได้ให้บริการการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุล การเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอื่น ๆ กับพี่น้องชาวไทยมากกว่า 120 ราย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลเทพมุนีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่และภริยาได้กราบนมัสการพระราชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี และได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมไทย หรืองาน Thai Fair ที่วัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 รวมทั้งได้พบปะทักทายชุมชนไทยทั้งที่มาออกร้านและมาร่วมชมงาน ขอเรียนว่า ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนจะไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในพื้นที่อื่นๆ อีก โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป และขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

 

On Sunday 20 June 2021, the team from the Royal Thai Consulate General in New York, led by Consul General Fabio Chinda, offered the mobile consular services at the Mongkolthepmunee Thai Temple for the Thai community in Pennsylvania and nearby areas. There were over 120 applicants utilizing the services on that day, including applying for Thai passport, renewing Thai national identification card, as well as obtaining information on consular matters and requirement for traveling to Thailand during the COVID-19 situation. In this regard, the Consulate would also like to express its appreciation to the Mongkolthepmunee Thai Temple for providing great support to the activities of our Mobile Consular Services Unit.


On the same occasion, Consul General Fabio and his spouse also paid homage to Phra Rachmongkolvithes, abbot of the Temple, presided over the opening ceremony of the 3rd Thai Fair, which was an event held at the Temple, and greeted Thais who attended the Fair.


The Consulate is planning to arrange more mobile consular services within this year in other cities/states under our jurisdiction. More information will be provided on the Consulate’s Facebook and website in due course.

กระชับความสัมพันธ์กับคณะกงสุลอาเซียน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลอาเซียนในนครนิวยอร์ก ประกอบด้วย นาย Elmer G. Cato กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์พร้อมภริยา ดร. Arifi Saiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียฯ พร้อมภริยา และนาง Christine Tay กงสุลสิงคโปร์ฯ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการกงสุล ซึ่งรวมถึงการดูแลชุมชนคนชาติตนเองในนครนิวยอร์กด้วย


On 18 June 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York, hosted dinner for the ASEAN consular corps in New York including Mr. Elmer G. Cato, Consul General of the Philippines, and his spouse, Dr. Arifi Saiman, Consul General of Indonesia and his spouse, and Ms. Christine Tay, Consul of Singapore. The event was to enhance their relations as well as exchange views on consular matters including protection of their nationals residing in New York.

กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นาย Elmer G. Cato กงสุลใหญ่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลคนไทยและคนฟิลิปปินส์ในสหรัฐฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของประเทศอาเซียนที่ประจำอยู่ในนครนิวยอร์ก


On 2 June 2021, Mr. Elmer G. Cato, Consul General of the Republic of the Philippines in New York, paid a courtesy call on Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York. Both Consuls General discussed and shared information on various topics, especially the protection and services for Thai Community and Philippine Community in the US, as well as the initiative to organize activities among the ASEAN consulates in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่เกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Won-Sam Chang กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ การดูแลชุมชนไทยและเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก 


On 6 May 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Won-Sam Chang, Consul General of the Republic of Korea in New York. Both sides discussed and shared their views on various matters including the cordial ties and cultural exchanges between Thailand and South Korea, protection and services for Thai Community and Korean Community in the US and situation in New York.

เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kanji Yamanouchi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น การดูแลชุมชนไทยและญี่ปุ่นในสหรัฐฯ และสถานการณ์ในนครนิวยอร์ก

On 27 April 2021, Mr. Fabio Chinda, Consul General of Thailand in New York paid a courtesy call on H.E. Ambassador Kanji Yamanouchi, Consul General of Japan in New York. Both sides discussed and exchanged views on various matters including the cordial ties between Thailand and Japan, protection and services for Thai Community and Japanese Community in the US and situation in New York.

รับมอบโบราณวัตถุ 13 ชิ้น ส่งกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้จัดพิธีรับมอบโบราณวัตถุของไทยจำนวน 13 ชิ้นจากสำนักงานอัยการเขตนิวยอร์กและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เพื่อส่งกลับประเทศไทยต่อไป โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Nitin Savur ผู้ช่วยอัยการเขตนิวยอร์กคนที่ 1 นาย Erik Rosenblatt รองเจ้าหน้าที่พิเศษประจำหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และพันเอก Matthew Bogdanos หัวหน้าหน่วยปราบปรามการลักลอบค้าวัตถุโบราณร่วมเป็นสักขีพยาน 

การรับมอบโบราณวัตถุครั้งนี้ถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และนับเป็นความสำเร็จในการนำสมบัติแห่งชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงจะเป็นการเปิดทางสำหรับการติดตามโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ของไทยกลับสู่มาตุภูมิต่อไปด้วย

 

On 22 April 2021, the Royal Thai Consulate-General in New York held the ceremony to receive 13 Thai antiquities from the District Attorney of New York County and the Homeland Security Investigations. The ceremony was attended by many distinguished guests including H.E. Mr. Manasvi Srisodapol, Ambassador of Thailand to the United States of America, H.E. Mr. Vitavas Srivihok, Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the United Nations, Mr. Fabio Chinda, Consul-General of Thailand in New York, Mr. Mungkorn Pratoomkaew, Consul-General of Thailand in Los Angles, Mr. Nitin Savur, First Assistant District Attorney of New York County, Mr. Erik Rosenblatt, Deputy Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations and Colonel Matthew Bogdanos, Chief of Antiquities Trafficking Unit.


The ceremony is considered a historic mission with the successful return of the national heritage to Thailand. It also serves as another example of close collaboration between Thailand and the United States and would lead to future cooperation on the return of other artifacts to Thailand.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ (1) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (2) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (3) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก (4) สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก และ (5) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานิวยอร์ก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรูปแบบปกติครั้งแรกในปีนี้หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในนครนิวยอร์กคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในปี 2564

On Friday April 16th, 2021, Consul General Fabio Chinda chaired the Meeting of Team Thailand in New York, attended by heads and staffs of 5 offices, namely (1) Office of Commercial Affairs based in New York (2) Office of Thailand Board of Investment in New York (3) Office of Tourism Authority of Thailand based in New York (4) Bank of Thailand New York Representative Office and (5) Bangkok Bank, New York Branch.

This Meeting was the first in-person meeting this year as the situation of COVID-19 pandemic in New York is improving. The Meeting discussed and exchanged views on various issues, including the implementation of the policies of the Royal Thai Government and work plan of this year.

ร่วมงานงานมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ นครนิวยอร์ก โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล ถวายเพลแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียนร่วมกับชุมชนไทย


On 26 February 2021, Consul-General Fabio Chinda, his spouse and officers of the Royal Thai Consulate-General in New York attended the Makha Bucha Day ceremony held at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple, Queens, NY, and joined merit-making activities together with the Thai community.

.

.

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions