THAI CONSULATE ACTIVITIES 2017

ภาพกิจกรรมปี 2560

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วยนางวัฒนาเพ็ชรพรประภาส ภริยาและนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ที่คริสจักรมหาพรนครนิวยอร์ก(Thai Community Mahapawn Church) ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Emhurst และที่คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก (Chour-Thai Reformed Church of Greater New York ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Yonkers) เมื่อวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ โดยในระหว่างร่วมพิธีที่คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก กสญ. นิพนธ์ฯ ได้เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศในการมอบเงินอุดหนุนจำนวน 50,000 บาทให้คริสตจักรชาวไทยฯ ในฐานะเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานกงสุลในส่วนของการให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยมีศาสนาจารย์สมบุญ เทศก์สาลี เป็นผู้แทน คริสตจักรชาวไทยฯ ในการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก คุณอลิซาเบธ พลาศรัย ภรรยา นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นางสาวสุวนิจ สมบัติพิบูลย์ รองกงสุลใหญ่ ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี The Journey บันทึกทางไกล..ถึงพ่อ จากโลซานถึงกรุงเทพฯ ระยะทาง ๙๑๘๘ กิโลเมตร การเดินทางเพื่อตามหาความทรงจำอันมีค่า ภาพยนตร์เรื่องนี้รวบรวมเรื่องราวการเดินทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476-2494 เล่าผ่านพระราชหัตถเลขาและไปรษณียบัตร รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ วิดีทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เคยถวายงานพระองค์ จากเมื่อครั้งเสด็จประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งเดินทางมาถึงประเทศไทย กำกับโดย คุณมนัสนันท์ (โดนัท) พันเลิศวงศ์สกุล โดยนายลีซองดร์ ไซโรดารีส บุตรชายของนายเกลย์อง เซไรดารีส อดีตครูที่ปรึกษาส่วนพระองค์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการผลิต นับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่ามาก

ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อข่าวโดย Leena Pongsuttipanish

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วยนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำนครนิวยอร์ก (Hong Kong Economic and Trade Office - HKETO) และได้พบกับ Ms. Joanne Chu ผู้อำนวยการสำนักงาน HKETO ประจำนครนิวยอร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของทั้ง 2 สำนักงาน ตลอดจนลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “The Drinking Food of Thailand” (กับแกล้มไทย) เขียนโดย Andy Ricker ณ ร้าน Mission Chinese Food ใน Lower Manhattan โดยมียุทธนา ลิ้มเลิศวาที นักธุรกิจไทยในนิวยอร์กและนิพนธ์ คำโย เจ้าหน้าที่ สกญ. ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และนางวัฒนา เพ็ชรพรประภาส ภรรยา ได้เข้าร่วมงาน “A Rockin’ Holiday By The Seniors On The Move” ณ Ukranian Youth Center เมืองยองเกอร์ (City of Yonkers) รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นงานสังสรรค์ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จัดสำหรับผู้สูงอายุในเมืองยองเกอร์ โดยในโอกาสดังกล่าวคณะนาฏศิลป์ไทย นำโดยนางสิรินาฏ เดวิโดวีส ได้แสดงรำไทย 2 ชุด ซึ่งเป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 250 คน รวมทั้งนาย Mike Spano นายกเทศมนตรีเมืองยองเกอร์ ด้วย ทั้งนี้ก่อนการแสดงนาฏศิลป์ไทย กสญ.นิพนธ์ฯ ได้กล่าวแนะนำคณะผู้แสดง และประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะความโดดเด่นและหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวของไทย เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวอเมริกันเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะทูตไทยถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์ สำหรับงานพิธีฯ โดยท่านเอกอัครทูตไทยถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ นายวีระชัย พลาศรัย กล่าวเนื่องในวันชาติและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจบด้วยการแสดงของเด็กๆ จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วันวชิรธรรมปทีป หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ไปเยี่ยมสถานกงสุลเวียดนาม ประจำนครนิวยอร์ก โดย Miss Hoang Thanh Tu กงสุลและหัวหน้าสำนักงาน (Consul and Head of Post) ให้การต้อนรับและทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในด้านงานกงสุลของทั้ง 2 สำนักงาน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ.ณ นครนิวยอร์ก เข้าพบ นาย Gheewhan Kim กสญ. สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครนิวยอร์ค เพื่อทำความรู้จักและและเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นในการกระชับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 นาย Madhu K. Marasini กสญ. เนปาล ประจำนครนิวยอร์ก ได้เข้าพบนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่าง สกญ. ของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีนาย Pushpa Raj Bhattarai รอง กสญ. เนปาล ประจำนครนิวยอร์ก และ นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล สกญ. ณ นครนิวยอร์กเข้าร่วมในการหารือดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ กงสุล ได้ไปร่วมพิธีนมัสการวันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving Day Worship Service) ณ คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก (69 Sherman Av. Yonkers, NY) 
โดยในระหว่างพิธี กสญ. นิพนธ์ฯ ได้กล่าวแนะนำตนเองต่อคริสตชนชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้ขอบคุณคริสตจักรชาวไทยไทยฯ ซึ่งนำโดย อจ. สมบุญ เทศน์สาลี ที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความสมัครสมานและการธำรงเอกเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยในรัฐนิวยอร์กมาโดยตลอดที่มีการก่อตั้งคริสตจักรฯ มาเป็นเวลา 27 ปี และหลังจากพิธี กสญ. นิพนธ์ฯ และคณะได้ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุย/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานด้วย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2560 นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ.ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแพทย์ไทยผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่ไปปฎิบัติงานและศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ที่รัฐแมสซาชูเซตส์

เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย. 2560 สกญ. ณ นครนิวยอร์กโดย กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และยุพวรรณ เปรมจิตต์ นำทีมงานไปเปิดให้บริการกงสุลสัญจร (ทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และเอกสารด้านสัญชาตินิติกรณ์ ฯลฯ) ณ วัดบอสตันพุทธวราราม เมืองบอสตัน และวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม รัฐแมสซาชูเซตส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นและใกล้เคียง รวมทั้งถือโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยและนักเรียนนักศึกษาไทยในเมืองดังกล่าว

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบ Ms. Theresa B. Dizon-de Vega กสญ. ฟิลิปปินส์ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อทำความรู้จักและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ชุมชนไทยในนครบอสตัน และนครนิวยอร์ก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรฯ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม  นครเคมบริดจ์-บอสตัน โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ฯ คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ  ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย กงสุลกิติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมครอบครัว ภาคเอกชน สมาคมชมรมต่างๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครบอสตัน นิวยอร์กและเมืองใกล้เคียง รวมทั้งผู้แทนทางการรัฐแมสซาซูเซตส์ โรงพยาบาล Mt. Auburn และ Simmons College ไปร่วมงานด้วย. จำนวนประมาณ 1500 คน

ในพิธีดังกล่าว ผู้แทนรัฐแมสซาชูเซตส์ และ  กงสุลกิติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน ได้อ่านประกาศเทอดพระเกียรติคุณ ( Proclamation)  ของผู้ว่าราชการรัฐแมสซาชูเซตส์  นายกเทศมนตรีนครเคมบริดจ์  และนครบอสตัน ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวัน King Bhumibol Adulyadej Day ในรัฐและนครทั้งสองด้วย

เมื่อวันที่  22 ต.ค. 2560 กงสุลใหญ่ฯ และ รองกงสุลใหญ่ฯ ไปชมการแสดงคอนเสิร์ต "World 30th Anniversary Grand Praise Celebration of Milal"  ณ หอแสดง Isaac Stern Auditorium, Carnegie Hall โดยมีศิลปินไทยคุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนไทย (ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" สาขาคีตศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม และ Steinway Artist) และคุณพณ ยนตรรักษ์  ได้รับเกียรติเป็นศิลปินรับเชิญร่วมแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 นางสาวสุวนิจ สมบัติพิบูลย์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเยี่ยม บริษัท วาสินี Vasinee Food Corp) ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องปรุงและผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มไทยรายใหญ่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ซึ่งมีนายวิชัย ชลาลัยวัลย์ เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ที่เมืองบลุ๊คลินส์ นครนิวยอร์ก

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานมอบของพระราชทานให้กับผู้สมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานในกฐินพระราชทาน ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณครูอาสาฯ ในโอากาสครบรอบการเดินทางมาสอนนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และภาษาไทย ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และรองกงสุลใหญ่ น.ส.สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์รัฐแมสซาชูเซตส์ นายโจเซฟ แอนโทนี มิลาโน และรองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์รัฐแมสซาชูเซตส์ นายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ตุลาคม 2560) ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์รัฐแมสซาชูเซตส์ นายโจเซฟ แอนโทนี มิลาโน และรองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์รัฐแมสซาชูเซตส์ นายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จตุรัสภูมิพล เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ นายวีรชัย พลาศรัย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ในควีนส์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และรองกงสุลใหญ่ นางสาวสุวนิจ สมบัติพิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำและหารือข้อราชการกับ คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ นายวีรชัย พลาศรัย เป็นประธานมอบของพระราชทานให้กับผู้สมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ บริเวณชั้น 3 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานในงานกฐินพระราชทาน วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 รองกงสุลใหญ่ สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ เป็นประธานในงานกฐินสามัคคีวัดนิวยอร์คธัมมาราม ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดงานที่วัดฯ โดยมีประชาชนชาวไทยในนครนิวยอร์กเดินทางมาร่วมงานกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ นพ. ธีรเกียรติฯ พร้อมคณะประกอบด้วย ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา และ ศ. คลินิค นพ. อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและสหรัฐฯ ทั้งนี้ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้แทนชุมชนไทยในนครนิวยอร์กด้านวิชาชีพและวิชาการ เช่น นพ. ภุชงค์ ศรีเศรษฐนิล นพ. พิทักษ์ อังสุนันท์ นพ. ชิน ทัพวงศ์ พญ. สมศรี รัตนประสาทพร ดร. เมธี เวชาวัฒนา และนายสุรพล คุ้มวงศ์ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นในอันที่เป็นประโยชน์ด้วย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางมานมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธไทยถาวรอัลบานี และพบปะชุมชนไทยในเมืองอัลบานี รัฐนิวยอร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและขายอาหาร เครื่องดื่ม และขนมไทย ในงาน 92nd Y Street Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมประจำทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 งานนี้ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานที่เป็นชาวนิวยอร์กที่อาศัยในย่าน Upper East Side จำนวนผู้เข้าชมงานทั้งวันประมาณ 150,000 คน และมีผู้ชมและร่วมกิจกรรมของไทยประมาณ2,00 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่ คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสและภริยา เป็นประธานในงานทำบุญเนื่องในวันมหิดล ณ วัดวชิรธรรมปทีป Mt.Vernon NY มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานเปิดงานราตรีชาวใต้ ครั้งที่ 45 และนำเจ้าหน้าที่ตั้งจุดให้บริการคำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลฯ ภายในงานนี้ด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่ คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสและภริยา เป็นประธานในงานทำบุญเนื่องในวันมหิดล ณ วัดวชิรธรรมปทีป Mt.Vernon NY มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 นายพิศาล มาณวพัฒน์ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นประธานการประชุมนักธุกกิจไทยในสหรัฐฯ ณ ที่ทำการ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล /ประสบการณ์ ในการทำธุรกิจในสหรัฐฯ ตลอดจนเป็นสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทย กับ ทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ ที่นำโดย ออท.พิศาลฯ ทั้งนี้โดยมีนักธุรกิจไทยในนิยอร์กเข้าร่วมพร้อม กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ด้วย ทั้งนี้หลังการประชุมที่ สอท. นักธุรกิจไทยทั้งหมด พร้อมเอกอัครราชทูตฯ นายพิศาลฯ และกงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ฯ ได้เข้าร่วมงาน Small Business Summit ซึ่งจัดโดย U.S. Chamber of Commerce ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Omni Washington DC ด้วย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองกงสุลใหญ่ สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ได้นำทีมคณะกงสุลสัญจร ไปให้บริการคนไทยทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางไปร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประจำปี Labor Day Soccer Tournament 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เลี้ยงขอบคุณและมอบเงินสนับสนุนสมาคมต่างๆ ในรัฐนิวยอร์ก ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 กงสุลใหญ่นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส นำทีมกงสุลสัญจรให้บริการคนไทยต่ออายุหนังสือเดินทาง ทำบัตรประชาชน รับรองเอกสาร ที่วัดป่าธรรมรัตน์ และเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เมืองพิสต์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กงสุลใหญ่นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส สนับสนุนถ้วยรางวัลให้กับสมาคมนักกอล์ฟไทยแห่งรัฐนครนิวยอร์ค เพื่อมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 27 ส.ค. 60 นี้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กงสุลใหญ่นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางไปลงนามแสดงความไว้อาลัย ต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศสเปน ณ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ในนครนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยกงสุลใหญ่นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสและรองกงสุลใหญ่สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล Labor's Day Tournament ให้กับ THAI NYC SOCCER CLUB ผู้จัดการแข่งขัน พร้อมอวยพรแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางเข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม และ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม ในย่านควีนส์ นิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสถานทูตฯ ในภูมิภาคอาเซียน จัดงาน Asian Night 2017 ณ สถานกงสุลใหญ่ ฟิลิปปินส์ นิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ นิวยอร์ก

อ่านเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/XCwZ8

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย และสำนักงานการท่องเที่ยวไทย นครนิวยอร์ก กับสุพรรณิการ์กรุ๊ป เครือธุรกิจด้านอาหารชื่อดังของไทย ซึ่งรวมทั้งร้าน Somtum Der ในนครนิวยอร์ก ได้จัดงานส่งเสริมอาหารไทยอีสาน " A Day of Authentic Isan Thai Cuisine" เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ที่ Conde Nast Cafeteria ณ One World Trade Center นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นห้องอาหารเฉพาะสำหรับบรรณาธิการ นักเขียน และนักโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ในเครือ Conde Nast Publication  อาทิ Vogue, Vanity Fair, Glamour, BRIDES, Bon Appetit, GQ, GQ Style, The New Yorker, Condé Nast Traveler, Allure ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอาหารไทยท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในนครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อทดแทนอาหารยอดนิยมแบบเดิมที่กำลังถึงจุดอิ่มตัว

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีกครั้งในเดือน ส.ค./ก.ย. 2560 เป็นการส่งเสริมอาหารไทยพื้นถิ่นนอกเหนือจากอาหารอีสาน ที่เป็น from farm to table

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทยและ City of New York จัดงาน Songkran Thai New Year Festival 2017และงาน Rastaurant Week 2017 บนถนน 75-77 Street, Woodside Ave., NY ในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.

กงสุลใหญ่ฯและรองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงาน International Food Festival จัดโดยสถานกงสุลใหญ่โคลอมเบีย ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ the Society of Foreign Consuls ในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่อินเดีย ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน

งานบริการกงสุลสัญจรที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และงานด้านนิติกรณ์ ณ วัดบอสตันพุทธวราราม ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2559 และที่วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  โดยมี นายวีรชัย พลาศรัย ออท. ผทถ. ณ นครนิวยอร์ก  เป็นประธาน  นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กสญ. ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำ คผถ. ณ นครนิวยอร์ก  หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และคณะผู้แทนถาวรฯ รวมทั้งผู้แทนสมาคม องค์กรต่าง ๆ ของไทย สื่อมวลชนไทยและชุมชนไทย ในรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ นครนิวยอร์ก และมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี ประมาณ 200 คน  โดยในพิธีได้นิมนต์พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ และแสดงธรรมเทศนาด้วย  นอกจากนั้น ทางวัดนวมินทร์ฯ ยังได้จัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” และนิทรรศการ “อัครศิลปิน“ รวมทั้งพระราชประวัติ ร. 10

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions