ภาพกิจกรรม ปี 2557

               กสญ.  เป็นประธานในงานราตรีอ่างแก้ว ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8  พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

               กสญ.  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2  พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

               กสญ.  เป็นประธานเปิดงานอีสานบอลล์ ครั้งที่ 35 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์  เมื่อวันเสาร์ที่ 25  ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

               กสญ.  เป็นประธานเปิดงาน Experience Thailand เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ Madison Square Park เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. ร่วมงาน 92Y Street Fair เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานเปิดงาน Thai Family Day ณ Flushing Meadow Lake  เมื่อวันเสาร์ที่ 6  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เปิดกกล่าวเปิดงาน Thai Night in Boston ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน เมื่ออาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. มอบเงินสนับสนุนให้กับ นายเกรียงอนันต์ รวิโอภาพ กรรมการผู้จัดการสโมสร Thai NYC Soccer Club เพื่อจัดงานการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

              งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. รัศมี จิตต์ธรรม มอบหนังสือและถวายปัจจัยให้กับพระมหาบำเพ็ญ พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธคุณาราม เมืองบัฟฟาโล่ รัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. รัศมี จิตต์ธรรม จัดงานเลี้ยงรับรอง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคม ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และนักศึกษาไทย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 

              กสญ. รัศมี จิตต์ธรรม จัดงานเลี้ยงรับรอง เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เพื่อพบปะสมาคม ชมรม และสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารผ่องศรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 2557 

              กสญ. แสดงความยินดี กับ นายเอกชัย (เบิร์ด) เจียรกุล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีตาร์คลาสสิคระดับนานานชาติ ประจำปี 2557 (GFA International Guitar Competition 2014)  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 2557 

              กสญ. พบปะนักเรียนไทยในนิวยอร์กและเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "พยาบาล บอลล์ 2014" ที่ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. ร่วมงานรับประกาศเกียรติคุณของ Outstanding 50 Asian-American in business award ของ Mr.Ace Wattanasuparp และคุณวีระชาติ โภคพูนพิพัฒน์ นักธุรกิจ และเจ้าของร้านอาหารใจยา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

                กสญ. เข้าชมและให้กำลังใจ คุณสมเถา สุจริตกุล ที่นำนักดนตรีคลาสสิคคนไทย มาเล่นคอนเสิร์ตที่ Carnegie Hall  เมื่อวันอังคารที่ 10 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              เอกอัครราชทูต วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นประธานในพิธีการสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานในพิธีพัทธสีมาอุโบถสวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ กสญ. ณ นครนิวยอร์ก ถ่ายภาพกับ Joseph Milano กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย และนักศึกษาไทยในเมือง Boston โดยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาไทยจาก มหาวิทยาลัย Harvard, Boston และ MIT  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

                รองกงสุลใหญ่ สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ผู้แทนกงสุลใหญ่ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ในงานวันวัฒนธรรมไทย มื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานเปิดงาน The 30th Annual Thai Fair ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. มอบเงินสนับสนุนวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหม วชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศฯ เป้นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2557

              กสญ. มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนวัดบอสตันพุทธวราราม โดยมี พระครูปลัดนิโรจน์ ฐิตโชติโก เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557

              กสญ. มอบเงินสนับสนุนการเรียนกรสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยมีพระมหาประดิษฐ์ ญาณกิตฺติ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และพระโชคชัย ชยโชโต ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. มอบเงินสนับสนุนวัดนิวยอร์คธัมมาราม โดยมีท่านพระมหาชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์วัดพุทธไทยฯ และมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์การเรียนทางไกล วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ในควีนส์ ให้แก่คุณเพ็ญศิริ ครูใหญ่ โดยมีพระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. เป็นประธานเปิดงาน "สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันครอบครัว ๒๕๕๗" ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. ร่วมงานรับประกาศเกียรติคุณ ของคุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที (หมู นาบอน) ที่ซิตี้ฮอลล์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

              กสญ. ร่วมงานพิธีหล่อรูปเหมือนพระรัตนเมธี ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลลาเดลเฟีย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

              ประมวลภาพการให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดบอสตันพุทธวรารามและวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

              นางสิรินาฎ เดวิโดวิส นายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก นำนายเอกชัย เจียรกุล (เบิร์ด) นักดนตรี กีต้าร์คลาสสิค ชาวไทยผู้ชนะการแข่งขันกีต้าร์นานาชาติ หลายรายการทั้งในเอเซีย ยุโรป และอเมริกา เข้าเยี่ยมคาราวะ

กงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 พร้อมกับมารดา

ภาพกิจกรรม ปี 2556

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions