CGNY Activities 2022

Sep-Dec 2022

กิจกรรมปี 2565

(กันยายน - ธันวาคม)

 

พิธีทอดถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน
ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสล้าง นิพิฐกุลทองเชิญไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว 
     ในโอกาสนี้ คุณมณีวรงค์ จินดา ภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพี่น้องชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
     On 30 October 2022, Consul General Fabio Chinda presided over the Royal Kathina Ceremony held at Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple in New York City. The Ceremony was gratefully attended by Consul General’s spouse, officials  from the Royal Thai Consulate General in New York along with the Thai Community.

พิธีทอดถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน
ณ วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายวีรพงษ์ ศรีทุมมาเชิญไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว 
     ในโอกาสนี้ คุณมณีวรงค์ จินดา ภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพี่น้องชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

...

     On 23 October 2022, Consul General Fabio Chinda presided over the Royal Kathina Ceremony held at Mongkolthepmunee Temple in Pennsylvania. The Ceremony was gratefully attended by Consul General’s spouse, officials from the Royal Thai Consulate General in New York along with the Thai Community.

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กงสุลภาวินี จันทร์สำราญ ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ให้เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ (1) นางพรรณี โตวรานนท์และบุตรหลาน (2) นางแววดาวและนายสมศักดิ์ สมาโณ (3) นางพิชญาและนายเทพ สระขาวและครอบครัว(4) นายวิโชติและนางดาวใจ รอดแจ่ม บริษัทลานนาชิปปิ้ง (5) นางชื่น เที่ยงธรรมและครอบครัว และ (6) นางสุรัติ-นายสายัน-นายเจมส์ คำแหง เชิญไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว 
     ในโอกาสนี้ ข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพี่น้องชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
...
     On 23 October 2022, Consul General assigned Consul Phawinee Chansamran to preside over the Royal Kathina Ceremony held at Vajiradhammapadip Temple in New York. The Ceremony was gratefully attended by official and officers from the Permanent Mission of Thailand to the United Nations and the Royal Thai Consulate General in New York along with the Thai Community.

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Wreath-laying ceremony on the occasion of
the Memorial Day of His Majesty King Chulalongkorn
The Great

      นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

...

      Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Chulalongkorn The Great, 23 October 2022. The ceremony was attended by Consul General’s spouse, officials and officers of the Royal Thai Consulate General and Team Thailand agencies in New York.

หารือกับ Business Council for International Understanding (BCIU)

A discussion with BCIU

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ต้อนรับคุณ Patrick Santillo รองประธานอาวุโสขององค์กร Business Council for International Understanding (BCIU) พร้อมด้วยคุณ Panny Tao ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียของ BCIU ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
     ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ BCIU ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะในบริบทภายหลังการฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย
     On 17 October 2022, Consul General Fabio Chinda and Ms. Ketsuree Vijaranakorn, Senior Director of Thai Trade Center, held a discussion with Mr. Patrick Santillo, Senior Vice President of Business Council for International Understanding (BCIU), and Ms. Panny Tao, Program Coordinator for Asia, at the Royal Thai Consulate General.
     Both sides discussed and exchanged views on the roles of BCIU as a non-profit organization to promote international commerce with government and private agencies around the world, as well as the prospects to enhance cooperation with Thailand particularly in the aftermath of COVID-19.

พิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดอุษาพุฒยาราม

The Kathina Ceremony of Usa Buddhayaram Temple

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 กงสุลภาวินี จันทร์สำราญ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดอุษาพุฒยาราม ซึ่งจัดขึ้นที่ Union Square นครนิวยอร์ก ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีมประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ และพี่น้องชุมชนไทยที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วยความอิ่มเอมใจ 
     สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมภายในงานนี้และที่ได้ส่งใจมาร่วมงานโดยทั่วถึงกันมาในโอกาสนี้ด้วย  
...
     On 15 October 2022, Consul Phawinee Chansamran, together with officials and officers from Team Thailand agencies and the Royal Thai Consulate General, attended the Kathina ceremony of Usa Buddhayaram Temple held at Union Square, New York.
     On this occasion, the Consulate also wishes to extend our appreciation to the Temple and everyone involved in organizing this event. And all the best to the Thai community.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Wreath-laying ceremony on the occasion of
the Memorial Day of His Majesty King Bhumidol Adulyaduj The Great

     นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
...
     Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, 13 October 2022. The ceremony was attended by Consul General's spouse and officials of the Royal Thai Consulate General and Team Thailand agencies.

พิธีไว้อาลัยเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

The candlelight vigil for the tragic events in Nong Bua Lamphu of Thailand

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
     พิธีดังกล่าวจัดโดยชุมชนไทยในนครนิวยอร์กที่ถนน Little Thailand Way นครนิวยอร์ก โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับผู้แทนชุมชนไทยกล่าวแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และชุมชนไทยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพุทธไทยถาวรวนารามมาสวดมาติกาบังสุกุลและแสดงธรรมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนจะมีการวางดอกไม้และจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
     สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในนครนิวยอร์กขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบมาในโอกาสนี้
     On 9 October 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, along with the Consulate's officials, attended the candlelight vigil for the victims of the tragic incidents in Nong Bua Lamphu Province in Thailand. 
     The event was organized by the Thai community at Little Thailand Way in New York City. Consul General joined representatives of the Thai community in expressing messages of condolences and sympathy in memory of the deceased to the bereaved families and those affected by the incidents. Buddhist monks from Buddha Thai Thavorn Varanam Temple were also present to perform chanting rituals for the deceased, and preaching on the contemplation of death to the attendees. At the end, everyone was welcomed to lay flowers and light candles with heartfelt condolences.
    The Royal Thai Consulate General, together with Team Thailand agencies and the Thai community in New York City, wish to send our thoughts and prayers to everyone affected during this difficult time.

งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติกับ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 
Congratulatory dinner in honor of 2020 and 2021 Prince Mahidol Award Laureates

      การจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ที่สหรัฐฯ
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ (Valentin Fuster, MD, Ph.D.) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมภริยา และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดรู ไวส์แมน (Drew Weissman, MD, Ph.D.) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมภริยา ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ศรีเศรษฐนิล แพทย์ใหญ่ประจำโรงพยาบาล Barnert ผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซี พร้อมภริยา นายแพทย์ Barry Gertz, Managing Director บริษัท Blackstone Life Sciences group ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน พร้อมภริยา และอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ พบปะชุมชนไทย
ที่ 
Little Thailand Way

     ในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ต้อนรับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาพบปะพี่น้องชุมชนไทยในงานเปิดป้ายชื่อถนน Little Thailand Way ที่หัวมุมถนนหมายเลข 77 บน Woodside Avenue ในเขตควีนส์ของนครนิวยอร์ก ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนไทยที่มาร่วมงานดังกล่าว
     รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนไทยในนครนิวยอร์กกับความสำเร็จที่เทศบาลนครนิวยอร์กได้ประกาศการตั้งชื่อถนนดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าถนนสายนี้จะช่วยสะท้อนความเป็นไทย ทั้งในด้านอาหารและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ชุมชนไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นทูต Soft Power เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในระดับประชาชน และย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป
     ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงาน และได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามของสมาชิกชุมชน ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเองด้วย

     On the afternoon of 24 September 2022, Consul General Fabio Chinda welcomed H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, at Little Thailand Way on Woodside Avenue in Queens, New York City, during his visit to meet with the Thai community.
     Deputy Prime Minister Pramudwinai congratulated the Thai community in New York City for the street co-naming of Little Thailand Way declared by the New York City Council. He expressed his views that Little Thailand Way will help echo Thailand’s reputation in terms of food and culture, and, therefore, the Thai community plays an important role as 'Soft Power' envoy in promoting amicable relations between Thailand and the United States at the people-to-people level. He also emphasized the role of the Royal Thai Consulate General in supporting the Thai community.
      On this occasion, Deputy Prime Minister received a warm welcome by the Thai community, with a beautiful welcoming cultural performance by members of the community.

พิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายชื่อถนน Little Thailand Way ที่หัวมุมถนนหมายเลข 77 บน Woodside Avenue ในเขตควีนส์ของนครนิวยอร์ก ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก
     เทศบาลนครนิวยอร์กได้ประกาศให้พื้นที่ชุมชนตั้งแต่ถนนหมายเลข 76 ถึง 79 บน Woodside Avenue เป็น Little Thailand Way เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่ประกอบด้วยร้านอาหารไทยและธุรกิจของคนไทยจำนวนมาก รวมถึงใกล้ที่ตั้งของวัดพุทธไทยถาวรวนารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนไทยด้วย 
     การตั้งป้ายชื่อถนน Little Thailand Way จึงเป็นก้าวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมของนครนิวยอร์ก และเป็นผลลัพธ์ของความพยายามของชุมชนไทยในพื้นที่ที่ได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมบนถนนเส้นนี้จนเป็นที่รู้จักและเป็นภาพติดตาของชาวนิวยอร์ก รวมทั้งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทางการนครนิวยอร์กกับชุมชนไทยที่ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการประกาศชื่อถนนดังกล่าว 
     ในช่วงพิธีเปิด กงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ ได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีคุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที และคุณวีรชาติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้แทนชุมชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการประกาศชื่อถนนดังกล่าว กล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน รวมทั้งคุณ Shekar Krishnan สมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Daniel Dromm อดีตสมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Thomas DiNapoli ผู้ตรวจการนครนิวยอร์ก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนิวยอร์ก รวมถึงคุณ Jessica Gonzalez-Rojas สมาชิกสภารัฐนิวยอร์ก ที่ได้กล่าวแสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับคุณยุทธนาฯ ด้วย
     นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกันจัดซุ้มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน อีกทั้งกงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ และคุณมณีวรงค์ฯ ภริยา ยังได้มีโอกาสแสดงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทยของพี่น้องชุมชนไทยในงานอย่างสนุกสนานด้วย
     ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันให้การตั้งป้ายชื่อ Little Thailand Way ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิและความเข้มแข็งสามัคคีของชุมชนไทยที่นี่เป็นอย่างดี
...
     On 24 September 2022, Consul General Fabio Chinda delivered congratulatory remarks at the “Little Thailand Way” Street Naming Ceremony, which was held at 77th street and Woodside Avenue, Queens, New York City.
     The New York City Council has declared that the neighborhood of the 76th to 79th streets on Woodside Avenue is named “Little Thailand Way” to reflect the identity of the Thai community which comprises a large number of Thai restaurants and businesses, as well as in proximity with Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple, one of the centers of Thai Buddhist activities.
     The street co-naming of “Little Thailand Way” is a historic milestone of the Thai community for the recognition as part of New York City’s multicultural society, and a tangible outcome of the community’s striving businesses and continuous organization of cultural events, thus making it a well-known destination for Thai food and culture. Moreover, it demonstrates the close coordination between the community and the New York City authorities in doing businesses and actualizing this street co-naming. 
     At the opening, Consul General Fabio delivered his speech, along with Mr. Juttana Rimreartwate (Moo) and Mr. Virachart Pokpoonpipat, the active community leaders, as well as Mr. Shekar Krishnan, NYC Council Member, Mr. Daniel Dromm, the former NYC Council Member, Mr. Thomas DiNapoli, NYS Comptroller, representatives from relevant NYS/NYC agencies, and Ms. Jessica Gonzalez-Rojas, NYS Assembly Member who presented Mr. Rimreartwate with a certificate of congratulations.
     In addition, the Royal Thai Consulate General in cooperation with Team Thailand agencies, including Thai Trade Center, Thailand Board of Investment, Tourism Authority of Thailand, Bank of Thailand, and Bangkok Bank, set up a booth to provide information about Thailand with fun activities to engage with the public. Moreover, Consul General Fabio and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, also joined with the local music band and Thai traditional music band in entertaining the cheerful crowds. 
     On this occasion, the Royal Thai Consulate General wishes to congratulate every person involved in making “Little Thailand Way” formally recognized, admirably portraying the pride and the harmony of the Thai community in NYC.

“Taste of Thailand,” at Great Wall


     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงาน Taste of Thailand เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าไทยที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Great Wall สาขา Corona ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของคุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
     งานดังกล่าวได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพของไทยผ่านการสาธิตการทำอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีจำหน่ายใน Great Wall รวมทั้งมีการจับสลากรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมชมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอย่างมาก
     สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์กสำหรับการจัดงานและการประสานงานเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วย

     On 17 September 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the "Taste of Thailand", the in-store promotion event, at the Great Wall Supermarket in Corona, New York City. It was organized by the Thai Trade Center, under the supervision of Senior Director Ketsuree Vijaranakorn.
     The Taste of Thailand promoted Thai quality products through the demonstration of Thai cooking, using ingredients that can be found on the shelves of any Great Wall Supermarkets. Those who participated also had the chance to win the lucky draws apart from enjoying the taste of Thai food. The event drew great attention from the customers of the Great Wall.
     In this regard, the Royal Thai Consulate General wishes to thank the Thai Trade Center, New York for the excellent arrangement and coordination.

 

"Exclusive NewYork Fashion Week Night Out with Amazing Thailand and Miss Universe Thailand”

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา และคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสื่อมวลชน “Exclusive New York Fashion Week Nigh Out with Amazing Thailand and Miss Universe Thailand” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของคุณสันติ แสวงเจริญ ผู้อำนวยการ ณ ร้าน Gospel ในนครนิวยอร์ก 

     งานดังกล่าวได้จัดแสดงแฟชั่นผ้าไทยประยุกต์ของแบรนด์ไทย Privé Couture และ UNIX ซึ่งนำเสนอโดยทีมนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และนางสาวไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมดีไซเนอร์ไทยและการท่องเที่ยวไทยให้แก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย
     สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ สำหรับการจัดงานและการประสานงานเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วย
...
     On 14 September 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the “Exclusive New York Fashion Week Nigh Out with Amazing Thailand and Miss Universe Thailand” hosted by the Tourism Authority of Thailand, New York Office, under the supervision of Director Santi Sawangcharoen, at Gospel in New York City. 
     At the event, the showcases of two Thai clothing brands, Privé Couture and UNIX, were presented by the 2022 beauty queens from Miss Universe Thailand and Miss Thailand pageants. It was aimed to promote the Thai designers to the world during the Fashion Week as well as Thai tourism to the members of the press who attended the event. 
     The Royal Thai Consulate General would like to thank the Tourism Authority of Thailand, New York Office, for the excellent arrangement and coordination.

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions