งานบัตรประจำตัวประชาชน

           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 สำหรับประชาชนคนไทย ที่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อนแล้ว มีความสนใจที่จะทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ หรือ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ สามารถเดินทางมารับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

หมายเหตุ : บัตรประชาชนไทยไม่สามารถใช้แทน State ID. ได้ ดังนั้นจึงควรพกพาหนังสือเดินทางไทยเมื่อต้องพบเจอกรณีการขอตรวจค้นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ 

 • เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด และประสงค์จะทำบัตรใหม่
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรให้ตรงกับข้อมูลที่ประเทศไทย
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มาเรียนหรือทำงานในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีบัตรหาย จะต้องมี State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับพิสูจน์สถานที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ ซึ่งหมดอายุหรือชำรุด)
 2. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรหาย เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เปลี่ยนบัตรในกรณีบัตรชำรุด จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 

คำแนะนำ

 • ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ ทางสถานกงสุลฯ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่าน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง จนเป็นผลให้การบริการล่าช้าและอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

 

- ในกรณีที่อ่านรายละเอียดแล้วไม่เข้าใจ ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยแนะนำให้เปิดคลิปเสียงจากทางเจ้าหน้าที่รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

- กรณีบัตรประชาชนสูญหาย เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้าน (สำเนาหรือตัวจริงใช้ได้ทั้งหมด)

2. เอกสารยืนยันที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เช่น State I.D. หรือ บิลค่าน้ำค่าไฟ บิลค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

3. ผู้ที่มาท่องเที่ยว, ศึกษาต่อ และฝึกงาน ในระยะเวลาสั้นๆ (อยู่ใน USA ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเดินทางกลับไปทำบัตรใหม่ที่ประเทศไทย

4. ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

5. ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

6. กรอกแบบฟอร์มทั้ง 2 ชุด (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบริเวณด้านล่าง)

- กรณีที่ขาดการติดต่อกับอำเภอหรือเขต เป็นระยะเวลานาน หรือไม่พบรายละเอียดจากฐานข้อมูลที่เมืองไทยเพื่อใช้ในการต่อบัตรประชาชน เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้านไทย (สำเนาหรือตัวจริงใช้ได้ทั้งหมด)
 2. คนไทยที่รู้จักและสามารถเซ็นชื่อรับรองยืนยันความเป็นคนไทยให้คุณได้ และจะต้องมีบัตรประชาชนไทยด้วย
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 4. ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ

คลิก...ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำร้อง

1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน
คำร้องบัตรประชาชน แก้ไขแล้ว.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]
2. แบบฟอร์มคำร้องสอบสวน
แบบฟอร์มบันทึกสอบสวนบัตรประชาชน.jpg
JPG image [481.0 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions