+ ติดต่อเรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

Royal Thai Consulate General New York
351 East 52nd St. New York, NY 10022

โทร : 212-7541770 (งานด้านกงสุล)

แฟกซ์ : 212-754-1907

อีเมล์ : info@thaicgny.com

ส่วนของสำนักงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

โทร.212-7542536 / 212-7542538

 

งานตรวจลงตรา : โทร.(212) 754-1770 ต่อ 303

ยื่นเอกสารตั้งแต่เวลา : 9:00 -12:30 น.

รับคืนเอกสารในวันถัดไปตั้งแต่เวลา : 13:30 -16:30 น. (ปิดวันเสาร์และอาทิตย์) 

 

งานหนังสือเดินทาง : โทร.(212) 754-1770 ต่อ 301

ตั้งแต่เวลา 9:00 -12:00 น. และ 13:30 -15.30 น.

 

งานสัญชาติและนิติกรณ์ : โทร.(212) 754-1770 ต่อ 306

ตั้งแต่เวลา 9:00 -12:30 น. และ 13:30 - 16:00 น.

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน : โทร.(212) 754-1770 ต่อ 300

ตั้งแต่เวลา 9:00 -12:00 น. และ 13:30 - 15:00 น.

+ การเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway Train)

                   - ขึ้นรถไฟฟ้าสาย E หรือ M มาลงที่สถานี Lexington & 53rd Street (สถานกงสุลตั้งอยู่บน 52nd Street ระหว่าง 1st กับ 2nd Avenue)

 

รถยนต์ส่วนตัว (Car)

                  - สำหรับ GPS ให้ใส่ที่อยู่ดังนี้...  351 E 52nd Street Manhattan NY 10022

                  - มีบริการที่จอดรถเอกชนตรงข้ามสถานกงสุลฯ ในราคา 6 ชั่วโมง 25 เหรียญ (ต้องมาถึงก่อน 9.00 น. เช้า)

                  - กรณีที่มาหลัง 10.00 น. เช้า จะคิดราคาเป็นชั่วโมง ประมาณชั่วโมงละ 25 เหรียญ

                  - มีที่จอดรถบริการริมถนน (Meter) บนถนน 1 Avenue  ชั่วโมง 3.50 เหรียญ 

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions