จองคิวเพื่อรับบริการ

งานบัตรประชาชน ทะเบียนราษฏร์

(แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า)

 

 

+ เวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 

หมายเหตุ :

* ในกรณีที่ประสงค์ใช้บริการ "งานหนังสือเดินทางและงานบัตรประชาชนในวันเดียวกัน" ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในส่วนของงานบัตรประชาชน แผนกหนังสือเดินทางจะกำหนดวันนัดหมายของท่าน และให้ท่านอิงวันนัดหมายนั้นเป็นหลักในการเข้ามารับบริการ 

** บัตรประชาชนใบแรก ผู้ร้องไม่สามารถขอทำบัตรประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/เทศบาล ที่ประเทศไทยเท่านั้น

*** กรณีที่บัตรหมดอายุไปนานมากแล้วหรือบัตรใบล่าสุดเป็นบัตรรุ่นเก่า เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถค้นหารายละเอียดการทำบัตรประชาชนของท่านในฐานข้อมูลบัตรประชาชนได้เนื่องจากขาดการติดต่อกับอำเภอหรือเขตเป็นระยะเวลานาน ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนใบเก่าหรือหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย รวมถึงบุคคลอ้างอิงสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยมาเพื่อเป็นพยานบุคคล

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

โปรดกรอกรายละเอียด

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

ตรวจสอบเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับงานบริการแต่ละประเภท

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิท-19 ต้องทำอย่างไร" อยากรู้ก็คลิกเลย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

Register

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการงานกงสุลฯ... CLICK

Official Holidays /2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

Message box

แนะนำการบริการหรือฝากข้อคิดเห็นเพื่อบริการที่ดีขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com